Hľadaj

Pred budovou Najvyššieho súdu USA (Washington, D.C.) Pred budovou Najvyššieho súdu USA (Washington, D.C.)  (Michael A. McCoy)

Pápežská akadémia pre život k rozhodnutiu Najvyššieho súdu USA v otázke abortu

Pápežská akadémia pre život vydala vyhlásenie k rozhodnutiu Najvyššieho súdu USA v otázke abortu, na základe ktorého sa jednotlivým štátom priznáva právo vlastnej legislatívy v tejto „hlboko morálnej otázke“. Inštitúcia Svätej stolice sa pripojila k postoju biskupov USA, ktorí píšu, že „po 50 rokoch je dôležité znovu otvoriť neideologickú diskusiu o tom, aké miesto má ochrana života v občianskej spoločnosti“.

Najvyšší súd USA v pomere hlasov 6:3 zmenil verdikt z roku 1973 v kauze „Roe vs. Wade“, ktorým bol v celej krajine legalizovaný umelý potrat. „Ústava neudeľuje právo na potrat,“ uvádza rozsudok v kauze „Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization”, v ktorom sudcovia potvrdili zákon Štátu Mississippi, ktorý zakazuje ukončenie tehotenstva po 15. týždni.

Vyhlásenie Pápežskej akadémie pre život prinášame v plnom znení:

V súvislosti s rozhodnutím Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických, ktoré zmenilo právne stanovisko Roe vs. Wade z roku 1973

v otázke abortu, Pápežská akadémia pre život predkladá nasledujúce vyhlásenie.

Pápežská akadémia pre život sa pripája k vyhláseniu biskupov USA k rozhodnutiu Najvyššieho súdu USA. Ako vyhlásili arcibiskup H. Gomez a arcibiskup Lori:

„Je čas na uzdravenie rán a nápravu spoločenských rozdelení; je čas na rozumnú reflexiu a občiansky dialóg a na to, aby sme spoločne budovali spoločnosť a ekonomiku, ktorá podporuje manželstvá a rodiny a kde má každá žena podporu a zdroje, ktoré potrebuje, aby svoje dieťa priviedla na tento svet v láske.“

Názor súdu ukazuje, ako otázka interrupcií naďalej vyvoláva vášnivé diskusie. Skutočnosť, že veľká krajina s dlhou demokratickou tradíciou zmenila svoj postoj k tejto otázke, je zároveň výzvou pre celý svet. Nie je správne, že sa tento problém odkladá bokom bez adekvátneho komplexného zváženia. Ochrana a obrana ľudského života nie je otázkou, ktorá by mohla zostať obmedzená na výkon individuálnych práv, ale je záležitosťou širokého spoločenského významu. Po 50 rokoch je dôležité znovu otvoriť neideologickú diskusiu o tom, aké miesto má ochrana života v občianskej spoločnosti, aby sme si položili otázku, aké spolužitie a akú spoločnosť chceme budovať.

Je to otázka vyvinutia politických rozhodnutí, ktoré podporujú existenčné podmienky v prospech života bez toho, aby sme upadli do apriórnych ideologických pozícií. To znamená aj zabezpečenie primeranej sexuálnej výchovy, zaručenie zdravotnej starostlivosti dostupnej pre všetkých a prípravu legislatívnych opatrení na ochranu rodiny a materstva, prekonanie existujúcich nerovností. Potrebujeme solídnu pomoc matkám, párom a nenarodenému dieťaťu, ktorá zahŕňa celé spoločenstvo a povzbudzuje matky v ťažkostiach, aby pokračovali v tehotenstve a zverili dieťa tým, ktorí môžu zaručiť jeho rast.

Arcibiskup Paglia uviedol: „Tvárou v tvár západnej spoločnosti, ktorá stráca svoje nadšenie pre život, je tento akt silným pozvaním spoločne sa zamyslieť nad vážnou a naliehavou otázkou ľudskej plodivosti a podmienok, ktoré ju umožňujú; rozhodnutím sa pre život je v hre naša zodpovednosť za budúcnosť ľudstva“.

Vatikán, 24. júna 2022

-jb-

25 júna 2022, 10:32