Hľadaj

 Editoriál

Za život, vždy - editoriál Andreu Tornielliho

Treba dúfať, že rozhodnutie Najvyššieho súdu USA sa stane príležitosťou na prijatie právnych predpisov na ochranu života, práv žien a materstva.

Andrea Tornielli

Rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorý po polstoročí zrušil federálnu legalizáciu potratov v USA a ponechal jednotlivým štátom právomoc prijímať zákony, môže byť príležitosťou zamyslieť sa nad životom, nad ochranou bezbranných a odvrhnutých,

nad právami žien, nad ochranou materstva.

Je to téma, ku ktorej sa pápež František od samého začiatku svojho pontifikátu vyjadruje dôrazne a jednoznačne. V Evangelii gaudium, dokumente, ktorý načrtol cestovnú mapu súčasného Rímskeho biskupa, čítame:

„Medzi týmito slabými, o ktorých sa Cirkev chce starať prednostne, sú aj deti pred narodením, najbezbrannejšie a najnevinnejšie zo všetkých; dnes sa im upiera ľudská dôstojnosť, aby sa s nimi mohlo robiť, čo sa komu zachce; berie sa im život a schvaľujú sa také zákony, ktoré zakazujú, aby tejto svojvoľnosti ktokoľvek bránil. Na  zosmiešnenie obrany nenarodených, o ktorú sa Cirkev snaží, sa jej pozícia neraz zobrazuje ako ideologická, tmárska a nemoderná. A predsa je táto jej obrana nenarodeného života vnútorne spojená s obranou každého ľudského práva. Opiera sa o presvedčenie, že ľudské bytie je vždy posvätné a nedotknuteľné, v každej situácii a v každej fáze svojho vývoja. Je vždy cieľom a nikdy nie prostriedkom na riešenie iných problémov.“

Seriózne a spoločné uvažovanie o živote a ochrane materstva by si vyžadovalo opustiť logiku protikladných extrémov a politickú polarizáciu, ktorá, žiaľ, často sprevádza diskusiu o tejto téme a bráni skutočnému dialógu.

Byť za život vždy znamená znepokojovať sa, ak sa napríklad zvyšuje úmrtnosť žien v dôsledku materstva: v Spojených štátoch sa podľa údajov správy federálnej agentúry Centers for Disease Control and Prevention zvýšila z 20,1 úmrtí žien na 100 000 živonarodených detí v roku 2019 na 23,8 úmrtí žien na 100 000 živonarodených detí v roku 2020. Je zarážajúce, že v roku 2020 bola miera úmrtnosti matiek u černošských žien 55,3 úmrtí na 100 000 živonarodených detí, čo je 2,9-krát viac ako u bielych žien.

Byť za život vždy znamená pýtať sa, ako pomôcť ženám privítať nový život: podľa jednej štatistiky v Spojených štátoch približne 75 percent žien, ktoré podstúpili interrupciu, žije v chudobe alebo má nízky plat. Podľa štúdie uverejnenej v Harvard Review of Psychiatry 9. marca 2020 má len 16 % zamestnancov v súkromnom sektore prístup k platenej rodičovskej dovolenke. Takmer každá štvrtá rodička, ktorá nemá nárok na platenú dovolenku, je nútená vrátiť sa do práce do desiatich dní po pôrode.

Byť vždy za život znamená aj brániť ho pred hrozbou strelných zbraní, ktoré sa, žiaľ, stali hlavnou príčinou úmrtí detí a dospievajúcich v USA.

Treba preto dúfať, že diskusia o rozhodnutí Najvyššieho súdu USA sa nezúži na ideologickú konfrontáciu, ale že bude podnetom na to, aby sme si položili otázku - na druhej strane oceánu, ale aj na tejto -, čo znamená prijímať život, brániť ho a podporovať adekvátnymi zákonmi.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

25 júna 2022, 16:58