Hľadaj

Priatelia Slovenska sa v Ríme stretli na záver púte Iter Europaeum

V kostole a záhradnom areáli Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda sa v nedeľu 27. júna popoludní stretli na reprezentačnom podujatí členovia slovenskej komunity vo Večnom meste a zahraniční hostia. Príležitosťou bol blížiaci sa štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda a vyvrcholenie Púte európskych národov vo Večnom meste „Iter Europaeum“.

Veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky a rektor Pápežského slovenského kolégia Pavol Zvara ako hostitelia privítali emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinála Jozefa Tomka, štátnu tajomníčku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pani Ingrid Brockovú, podsekretára vatikánskeho Štátneho sekretariátu pre vzťahy so štátmi Mons. Mirosława Stanisława Wachowského a desiatky diplomatov rozličných krajín akreditovaných pri Svätej stolici.

Po privítaní zo strany rektora Pavla Zvaru a príhovoroch veľvyslanca Mareka Lisánskeho 

a štátnej tajomníčky Ingrid Brockovej mali hostia možnosť v Kostole sv. Cyrila a Metoda obdivovať mozaiky a vitráže od akademického umelca Jozefa Cincíka a relikviáre späté s evanjelizačnou misiou solúnskych bratov. Historickú a súčasnú úlohu slovenskej cirkevnej, národnej a kultúrnej ustanovizne v Ríme, ktorá začala svoju činnosť v roku 1963, priblížil prítomným vicerektor kolégia Viliam Zemančík.

Fotogaléria FB

Podujatie na slovenskej pôde bolo záverečnou bodkou za dva mesiace trvajúcou púťou národov Európskej únie, zorganizovanej pri 50. výročí diplomatických vzťahov medzi Európskou úniou a Svätou stolicou. V ten istý deň dopoludnia celebroval vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard Gallagher svätú omšu za účasti členov diplomatického zboru v kostole Campo Santo Teutonico vo Vatikáne.

Veľvyslanec SR pri Svätej stolici JUDr. Marek Lisánsky v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas vyjadril radosť zo zdarného priebehu podujatia. Ocenil prítomnosť osobností i priateľskú atmosféru uprostred ľudí, ktorí majú blízky vzťah k Slovensku. Odpovedal aj na otázku ohľadom očakávanej návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku. Ako vysvetlil, stále sa čaká na jej oficiálne ohlásenie a potvrdenie programu zo strany Svätej stolice, no slovenská strana koná maximum pre to, aby sa mohla uskutočniť.

Rozhovor s veľvyslancom Marekom Lisánskym

Pán veľvyslanec, dnes ste privítali množstvo veľvyslancov a hostí, ktorí prišli na pôdu Pápežského slovenského kolégia. Ako hodnotíte túto udalosť v príjemnej atmosfére recepcie?

„Celý dnešný deň bol venovaný pamiatke svätých Cyrila a Metoda, nášmu štátnemu sviatku, ktorý takto vopred v tomto vatikánskom prostredí slávime, ale tiež aj pripomenutiu projektu Iter Europaeum, ktorý týmto dnešným podujatím končí. Je to spoločný európsky projekt všetkých veľvyslanectiev členských krajín Európskej únie akreditovaných pri Svätej stolici.

O to viac sa teším, že túto dnešnú akciu poctili svojou účasťou 

nielen všetci veľvyslanci členských krajín EÚ, ale máme tú česť dnes medzi nami privítať aj Jeho Eminenciu otca kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov, naše Ministerstvo zahraničných vecí reprezentuje pani štátna tajomníčka Ingrid Brocková a Štátny sekretariát Svätej stolice zastupuje podsekretár Sekcie pre vzťahy so štátmi Mons. Mirosław Wachowski.

Takže to všetko dotvára takú veľmi príjemnú priateľskú atmosféru. Všetko sú to kolegovia, ľudia, s ktorými každodenne spolupracujeme, ale zároveň aj ľudia, ktorí majú veľmi blízky vzťah k Slovensku. A o to viac sa teším z toho, že sme sa takto mohli spoločne stretnúť.“

Slovensko sa v tejto dobe spomína medzi vatikánskymi diplomatmi určite aj v súvislosti s blížiacou sa cestou, ktorá... bola ohlásená... Je už niečo také, čo by ste mohli povedať, že je jasné?

„Ja by som možno upravil, že ešte ohlásená nebola. Svätý Otec vyjadril želanie, že by rád navštívil Bratislavu a nie je žiadnym tajomstvom, že my sa snažíme tomuto želaniu skutočne zo všetkých síl vyjsť v ústrety a spoločne, spolu so Štátnym sekretariátom veľmi intenzívne komunikujeme, ale zatiaľ aktuálne nemáme žiadne oficiálne potvrdenie uzavretia takéhoto programu. Čakáme naň a verím, že sa ho dočkáme.

A tak ako som to dnes vo svojom príhovore pripomenul, návšteva každej krajiny, v prípade, že ju navštevuje Svätý Otec, je isto radosťou a požehnaním pre celú krajinu, špeciálne pre celú generáciu. A verím, že aj takáto príležitosť by sa nám mohla naskytnúť, a že by sa zopakovala tá úžasná atmosféra, ktorá tu už trikrát na Slovensku bola počas tých troch posledných pápežských návštev. Veríme v to, dúfame v to, Slovensko sa za to aj modlí, takže snáď toto naše želanie sa nám podarí naplniť.“

(Pripravil: Jozef Bartkovjak SJ)

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

27 júna 2021, 22:11