Hľadaj

Európska púť po rímskych kostoloch potrvá od 9. mája do 27. júna 2021 Európska púť po rímskych kostoloch potrvá od 9. mája do 27. júna 2021 

Rím bude hostiť európsku púť pri 50. výročí vzťahov EÚ so Svätou stolicou

Pri príležitosti 50. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Európskou úniou a Svätou stolicou vznikol projekt tzv. púte európskych cirkví v Ríme, s názvom Iter Europaeum. Každú nedeľu od 9. mája do 27. júna sa uskutočnia liturgické slávnosti, koncerty a prehliadky s odborným výkladom vo vybraných rímskych kostoloch spätých s cirkevnými komunitami jednotlivých národov Európy.

Podujatie sa začne v Deň Európy 9. mája, ktorý je výročím predstavenia Schumanovej deklarácie z roku 1950. Ňou sa prakticky začalo budovanie Európskej únie.

Svätá omša v Lateránskej bazilike v nedeľu 9. mája bude otvorením sedem týždňov trvajúceho programu európskej púte po Večnom meste. Na poludnie jej bude predsedať pápežov vikár pre Rímsku diecézu kardinál Angelo De Donatis.

Prítomný bude aj prezident Lotyšska, ktorý bude po svätej omši kráčať spolu s diplomatickými zástupcami krajín EÚ a pozvanými hosťami z Lateránu smerom ku Koloseu do neďalekej Baziliky Santi Quattro Coronati, ktorú si Lotyšsko vybralo ako symbol svojho spojenia s Večným mestom.

Púť bude pokračovať prehliadkou Baziliky sv. Klementa, ktorú si pre túto príležitosť zvolila Česká republika a napokon povedie do Baziliky sv. Štefana - Santo Stefano Rotondo na vŕšku Celio, ktorá reprezentuje Maďarsko.

Projekt Delegácie Európskej únie pri Svätej stolici v spolupráci s veľvyslanectvami členských štátov EÚ akreditovaných pri Svätej stolici pozostáva z pútnických okruhov rozvrhnutých na sedem nedieľ.

Slovensko si za svoj reprezentačný chrám v Ríme zvolilo Kostol zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi na pôde rovnomenného Pápežského slovenského ústavu a kolégia. Jeho predstavenie príde na rad v záverečný deň púte, v nedeľu 27. júna.

Vzhľadom na pandémiu a príslušné zdravotné opatrenia sa na púti môžu osobne zúčastniť len pozvané osoby, podujatie však bude možné sledovať aj prostredníctvom médií. Mapy a sprievodný výklad k prehliadkam jednotlivých chrámov s predstavením ich historickej spätosti s jednotlivými európskymi národnými komunitami možno nájsť na internetovej stránke podujatia: www.itereuropaeum.eu.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

05 mája 2021, 14:48