Hľadaj

Veľvyslankyňa Karla Wursterová na návšteve Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda 23. apríla 2021, s rektorom P. Zvarom a veľvyslancom M. Lisánskym Veľvyslankyňa Karla Wursterová na návšteve Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda 23. apríla 2021, s rektorom P. Zvarom a veľvyslancom M. Lisánskym 

Slovenské kolégium v Ríme navštívila nová veľvyslankyňa Karla Wursterová

Pápežský slovenský ústav a kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme v piatok 23. apríla navštívila nová slovenská veľvyslankyňa v Taliansku pani Karla Wursterová.

Nová veľvyslankyňa, ktorá prišla v sprievode veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Mareka Lisánskeho, si prezrela priestory slovenského cyrilometodského domu v Ríme, oboznámila sa s jeho históriou a stretla sa i s kňazmi-študentmi a rehoľnými sestrami satmárkami.

Rektor kolégia Pavol Zvara pri tejto príležitosti 

vyzdvihol vynikajúce vzťahy s oboma slovenskými ambasádami v Ríme a obidve strany sa tešia na ďalšiu spoluprácu pri reprezentovaní Slovenskej republiky v Taliansku.

Karla Wursterová je v úrade veľvyslankyne Slovenskej republiky v Talianskej republike, Maltskej republike a Sanmarínskej republike so sídlom v Ríme od polovice apríla. Vystriedala v ňom veľvyslanca Jána Šotha, ktorý ho zastával štyri a pol roka.

-jb-

23 apríla 2021, 20:30