Hľadaj

Rektor pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvara Rektor pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvara 

Rektor Pavol Zvara sa stal cirkevným radcom veľvyslanectva pri Svätej stolici

Za cirkevného radcu Veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov bol menovaný vdp. Dr. Pavol Zvara, rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Veľvyslanectvo na čele s veľvyslancom Marekom Lisánskym zablahoželalo Dr. Pavlovi Zvarovi k menovaniu na svojej FB stránke v stredu 10. marca týmito slovami:

„Diplomatický personál Veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov sa rozšíri o nový post cirkevného radcu veľvyslanectva, na ktorý bol nominovaný rektor Pápežského slovenského kolégia a ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme vdp. Dr. Pavol Zvara. Prajeme mu v mene celého kolektívu veľvyslanectva veľa elánu a síl do našej ďalšej spolupráce.

SLLic. PaedDr. Pavol Zvara, PhD. pochádza zo Žiliny a je kňazom Žilinskej diecézy. Kňazskú vysviacku prijal v roku 2003. V rokoch 2005-2008 absolvoval teologické štúdiá v Ríme. V rokoch 2008 – 2016 pôsobil ako prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Doktorát získal na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a licenciát na Pápežskom aténeu sv. Anzelma v Ríme. Rektorom Pápežského slovenského kolégia a ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme je od roku 2016.

-jb-

13 marca 2021, 10:11