Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Krásna vlastnosť rádia je prinášať slovo na najodľahlejšie miesta

„Rádio má túto krásnu vlastnosť: prináša slovo aj na tie najodľahlejšie miesta.“ To je dnešný odkaz pápeža Františka cez sociálnu sieť Twitter. Už desať rokov je 13. február Svetovým dňom rozhlasu, ktorý zaviedla Organizácia spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru UNESCO.

Myšlienka Svätého Otca Františka o dôležitosti rozhlasového média dosiahnuť na kraj sveta, čiže  k ľuďom na existenciálnych perifériách, má súvis aj s predchádzajúcim dňom, keď Vatikánsky rozhlas oslávil 90 rokov činnosti.

Schopnosť rádia vytvárať kontakt s tými, čo sú na naodľahlejších miestach, podstatne závisí od práce tých, ktorí sa na vlnách rádia poslucháčovi prihovárajú. Práve na dôležité poslanie žurnalistov byť v kontakte s realitou a prinášať správy aj z nepohodlných miest a situácií upozornil pápež František vo svojom posolstve na tohtoročný Svetový deň médií, ktorý sa bude sláviť v nedeľu pred Turícami. Čítame v ňom aj tieto jeho slová:

„Aj žurnalizmus, ako rozprávanie o realite, 

si vyžaduje schopnosť ísť tam, kde nikto nejde: vôľu pohnúť sa a túžbu vidieť. Zvedavosť, otvorenosť, nadšenie. Ak dnes poznáme napríklad ťažké podmienky prenasledovaných menšín v rôznych častiach sveta.

Ak sa poukázalo na rôznorodé zneužívanie a nespravodlivosť voči chudobným a voči stvorenstvu, ak sa hovorí o mnohých zabudnutých vojnách, musíme za to ďakovať odvahe a úsiliu mnohých profesionálov – žurnalistov, kameramanov, strihačov, režisérov – ktorí pri svojej práci často podstupujú veľké nebezpečenstvo.

Bolo by veľkou stratou, ak by tieto hlasy nebolo počuť, nielen kvôli informovanosti, ale pre celú spoločnosť a pre demokraciu: bolo by to ochudobnením pre celé ľudstvo.“

V súvislosti so Svetovým dňom rozhlasu pripomeňme, 

že na tento rok UNESCO pozýva vysielateľov rozhlasu celého sveta zamýšľať a nad troma aspektmi:

Evolúcia: Svet sa mení, rozhlas sa vyvíja. Je to odolné a udržateľné médium.

Inovácia: Svet sa mení, rozhlas sa prispôsobuje a inovuje, uprostred digitálnych a mobilných technológií.

Spojenie: Svet sa mení, rozhlas vytvára spojenie. Jeho rola má zásadný význam v prípadoch prírodných katastrof, sociálno-ekonomických kríz, epidémií, akou je tá, ktorú práve prežívame.

-jb-

Fotogaléria FB: Zbierka historických mikrofónov Vatikánskeho rozhlasu

13 februára 2021, 17:46