Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

V Kazachstane zrušili trest smrti

Rok 2021 sa v Kazachstane už na svojom začiatku zapísal do histórie potvrdením zrušenia trestu smrti. Zásluhu na tom má aj Komunita Sant´Egidio.

Spomínaná stredoázijská krajina 2. januára ratifikovala Druhý opčný protokol 

k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, ku ktorému sa prihlásila už v septembri minulého roku.

Komunita Sant´Egidio sprevádzala Kazachstan na ceste k tomuto cieľu už od roku 2006 prostredníctvom rozličných medzinárodných stretnutí na témy týkajúce sa spravodlivosti a pokoja, na ktorých sa zúčastnil aj prezident republiky Kassym-Jomart Tokayev.

Obrovskú zásluhu na zrušení trestu smrti v Kazachstane i v celej stredoázijskej zóne bývalého Sovietskeho zväzu a tiež v Mongolsku má Tamara Chikunova a jej združenie „Matky proti trestu smrti a mučeniu“. Boju za tento cieľ venovala najmenej dvadsať rokov svojho života. V jej vlasti Uzbekistane trest smrti zrušili v roku 2008.

Kazachstan už od roku 2003 dodržiaval moratórium vykonávania trestu smrti a vynesené najvyššie tresty modifikoval na doživotie.

-zk-

12 januára 2021, 11:34