Hľadaj

Peter Sakmár, apoštolský administrátor v Atyrau v Kazachstane Peter Sakmár, apoštolský administrátor v Atyrau v Kazachstane 

V Kazachstane prevzal úrad apoštolský administrátor Peter Sakmár

Kazachstan - Duchovný otec Peter Sakmár, ktorého pred mesiacom vymenoval Svätý Otec František za apoštolského administrátora ad nutum Sanctae Sedis v Atyrau v Kazachstane, kánonicky prevzal svoj úrad na slávnosť Zjavenia Pána 6. januára.

Slávnostnú svätú omšu v Chráme Premenenia Pána v Atyrau pri tejto príležitosti celebroval arcibiskup metropolita Astany Tomasz Peta. Koncelebrovali astanský pomocný biskup Athanasius Schneider, rektor interdiecézneho kňazského seminára Paweł Martyniuk a ďalší  kňazi Apoštolskej administratúry Atyrau. Z dôvodu pandémie bolo slávenie bez účasti veriaceho ľudu.

Novému apoštolskému administrátorovi Petrovi Sakmárovi, ktorý pochádza zo Spišskej diecézy, zaslal pri tejto príležitosti pozdravný list spišský diecézny administrátor Ján Kuboš.

Apoštolská administratúra Atyrau pre katolíkov latinského obradu pokrýva západnú oblasť Kazachstanu a je súčasťou Metropolie Astana. Zriadil ju v roku 1999 sv. Ján Pavol II.

Mgr. Peter Sakmár sa narodil 12. októbra 1978 v Levoči. Je rodákom zo Spišského Podhradia. V rokoch 2000 – 2006 absolvoval kňazskú formáciu a štúdium teológie na Spišskej Kapitule. Za kňaza ho vysvätil 17. júna 2006 diecézny biskup František Tondra.

Po kňazskej vysviacke pôsobil Peter Sakmár najprv ako kaplán v Oravskej Polhore a od roku 2008 v Kazachstane ako kaplán farnosti Uralsk. V rokoch 2011 až 2017 bol v Uralsku farárom, neskôr sa stal špirituálom v Interdiecéznom seminári v Karagande. Za apoštolského administrátora ad nutum Sanctae Sedis v Atyrau ho Svätý Otec František vymenoval 8. decembra 2020.

-jb-

08 januára 2021, 14:26