Hľadaj

Westminsterská katedrála v Londýne po znovuotvorení 15. júna 2020 Westminsterská katedrála v Londýne po znovuotvorení 15. júna 2020 

Britskí biskupi a náboženskí lídri píšu vláde, aby nezakázala bohoslužby

Predseda Konferencie biskupov Anglicka a Walesu kardinál Vincent Nichols spolu s ďalšími britskými náboženskými lídrami v liste zaslanom premiérovi Borisovi Johnsonovi vyjadrili silný nesúhlas s opätovným pozastavením verejných bohoslužieb v dôsledku pandémie. Spoločne zdôrazňujú, že preň neexistuje žiadne vedecké ospravedlnenie. Nové reštrikčné opatrenia majú vojsť do platnosti od zajtra, 5. novembra, počas novej uzávery - lockdownu - v celej krajine.

V liste kardinála, ktorý včera zverejnila biskupská konferencia na svojej internetovej stránke, sa pripomína šesťmesačná spolupráca náboženských spoločenstiev s vládou na zaistení bezpečnosti veriacich na miestach kultu. „Berúc do úvahy dôležitú vykonanú prácu, domnievame sa, že momentálne neexistuje žiadne vedecké ospravedlnenie pre totálne rušenie verejných bohoslužieb“. Ako píšu biskupi a iní náboženskí lídri, aj keď chápu dôvody stojace za rozhodnutím vlády, „silne nesúhlasia“ s touto voľbou, keďže viera v čase krízy zohráva tak nevyhnutnú rolu.

V liste sa tiež zdôrazňuje, že komunity veriacich poskytli a poskytujú zásadne dôležitú odpoveď na pandémiu aj prostredníctvom tzv. potravinových bánk, službou dobrovoľníkov, podporou sociálnej súdržnosti a mentálneho zdravia. 

„Naše úsilie postarať sa o ostatných vychádza priamo z našej viery, ktorá musí byť podporovaná a posilňovaná naším stretnutím pri komunitných bohoslužbách. Komunitná bohoslužba je oporným bodom našej identity a základným aspektom pre podporu našej misie a našej činnosti“ a je aj „nevyhnutná pre podporu zdravia a blaha členov veriacich komunít, ktorí sa angažujú v starostlivosti o druhých, či už sú platení, alebo dobrovoľníci“.

Keďže náboženské komunity vytvárajú spojenie a súdržnosť, ktorá má základný význam pre ľudí v čase reštrikcií kvôli COVIDu-19, signatári vyjadrujú presvedčenie, „že verejné bohoslužby by mali byť vládou klasifikované ako nevyhnutnosť a treba presadzovať, aby sa v nich pokračovalo“, aby sa mohla dodať podpora osobám čeliacim traume, bolesti a strate.

-zk-

04 novembra 2020, 15:16