Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka  (ANSA)

Britský biskup protestuje proti úplnému zákazu bohoslužieb počas lockdownu

Vláda Veľkej Británie navrhla, aby sa počas blížiaceho sa uzavretia krajiny úplne zakázali sväté omše, a to ako verejné, tak i tie komunitné. Tzv. celoštátny lockdown plánovaný na jeden mesiac sa začne vo štvrtok 5. novembra. Biskup diecézy Plymouth Mons. Mark O´Tool na správu reagoval listom poslancom regiónov Cornwall, Devon a Dorset, v ktorom zdôrazňuje, že „spoločenstvá viery zohrávali zásadnú rolu pri podpore fyzického, duchovného i mentálneho zdravia“ počas náročných uplynulých mesiacov.

Návrh zverejnený v novej inštruktážnej príručke ohľadom celoštátnych obmedzení prichádza po tom, ako sa katolícke komunity už s veľkým úsilím postarali o bezpečnosť kostolov i o kontrolu a disciplinovanosť počas liturgických obradov.

Biskup O´Tool zdôrazňuje, že „spoločenstvá viery v týchto posledných mesiacoch zohrávali zásadnú rolu pri podpore fyzického, duchovného i mentálneho zdravia, ako aj pri povzbudzovaní zásadných charitatívnych aktivít, ktoré pomáhajú miliónom ľudí vo všetkých oblastiach spoločenstva, a osobitne tým najchudobnejším“. Táto služba „vznikla a je podporovaná vďaka spoločnej modlitbe“.

Ako vysvetľuje biskup, svätá omša, ktorá zohráva v živote katolíkov centrálnu rolu, „je nevyhnutná pri podporovaní fyzického, duchovného i duševného zdravia, ako aj pri živení energie a veľkodušnosti potrebných k službe druhým“.

Biskup O´Tool zároveň vyzýva vládu k transparentnosti, aby preukázala dôkazy, ktoré by ospravedlňovali jej rozhodnutie. Ak však takýto dôkaz neexistuje, biskup žiada o vyňatie spomínaného zákazu z návrhu nariadenia. Túto otázku zároveň žiada riešiť v parlamente, „aby sa s katolíckou komunitou a inými náboženskými skupinami zaobchádzalo rovným spôsobom, i s uznaním legitímnych práv na náboženskú slobodu a na slobodu prejavu“.

-zk-

03 novembra 2020, 16:41