Hľadaj

Členovia IMC (International Medical Corps) pomáhajú v boji proti pandémii v juhosudánskej Jube Členovia IMC (International Medical Corps) pomáhajú v boji proti pandémii v juhosudánskej Jube  

Južný Sudán prosí o modlitbu v boji proti pandémii

„Nenechajte nás samých. Potrebujeme modlitby a materiálnu pomoc“ vyzýva biskup Hiiboro Kussala z juhosudánskej diecézy Tombura-Yambio. Svojich veriacich i katolíkov v iných krajinách vyzval, aby sa spolu modlili k Duchu Svätému turíčnu novénu za ukončenie pandémie i znovuposilnenie novej vlády a upevnenie pokoja. V boji proti koronavírusu, ktorý v máji tvrdo postihol i Južný Sudán, nemajú dostatočné prostriedky.

Podľa slov diecézneho biskupa Mons. Eduarda Hiibora Kussalu, pre Južný Sudán, sužovaný desaťročia občianskou vojnou, chudobou a miestnymi trápeniami, je dôvera v pomoc Ducha Svätého jedinou nádejou: „Nech nás Duch Svätý osvieti a dá nám silu čeliť výzvam, v ktorých sa teraz nachádzame. A nech nám ukáže cestu k tomu, aby sme boli kresťanmi v situácii, v ktorej je tvrdo skúšaná aj naša modlitba“.

V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas biskup Kussala vysvetlil, že pandémia je problémom v mnohých smeroch: „Koronavírus prišiel v čase pokusov vytvorenia novej vlády, zostala neúplná. [...] Nič nenapreduje. Napríklad vláda nebola pri riešení krízy pandémie seriózna: vírus postihol dokonca viceprezidenta a jeho ženu, ministra obrany i ďalších ministrov. Pred krízovou situáciou sa malo najprv dokončiť vytvorenie národnej vlády, ale teraz je všetko pozastavené.“

Preto biskup Kussala vyzýva svet k spoločnej modlitbe za Južný Sudán: „Viem dobre, že Európa a ďalšie západné krajiny sú zaneprázdnené starosťami o svoje vlastné zranenia, ale prosím, pozrite aj na naše potreby. Prosím vás, nezabudnite na nás!“

-mh-

29 mája 2020, 13:43