Hľadaj

Ikona Matky Božej z Walsinghamu Ikona Matky Božej z Walsinghamu

Anglicko sa opäť zverí Panne Márii ako jej „veno“ na ochranu pred pandémiou

V nedeľu 29. marca na poludnie vykonajú spoločne katolíci v Anglicku opätovné zverenie svojej krajiny Panne Márii. Naplnenie tohto už roky chystaného a anglickými kresťanmi očakávaného plánu posúrila práve ťažká situácia nákazy koronavírusu, ktorá ohrozuje i obyvateľov Britských ostrovov.

Pôvodný obrad zasvätenia sa mal konať v katedrálach anglických biskupstiev, no kvôli opatreniam v súvislosti Covidu-19 bude napoludnie vysielaná internetovým strímingom svätá omša z mariánskej svätyne vo Walsinghame. Po svätej omši a modlitbe Anjel Pána budú vyzvaní všetci katolíci v Anglicku vysloviť pri „akte zverenia“ svoje „áno“ Panne Márii.

Vo walsinghamskej svätyni je vystavená nová ikona Matky Božej, ktorú požehnal pápež František 12. februára 2020 pri generálnej audiencii v Ríme. Hlava rímskych katolíkov v Anglicku a arcibiskup Westminsteru, kardinál Vincent Nichols pri tejto príležitosti povzbudil veriacich k spoluúčasti na tomto obnovení zverenia slovami: „Sme Máriiným venom! Prosím obohaťte toto jej veno obetovaním toho najlepšieho, čo jej môžete dať.“

Vôbec prvé zverenie Anglicka Matke Božej vykonal v roku 1381 

ešte len 14-ročný kráľ Richard II. s prosbou o uchránenie krajiny pred hroziacim sedliackym povstaním. Anglickí biskupi v posledných storočiach akt zverenia Panne Márii viackrát zopakovali, počnúc rokom 1893, keď tak urobili na žiadosť pápeža Leva XIII.

Pripomeňme, že miestne cirkvi v Írsku, Španielsku a Portugalsku zverili svoje krajiny kvôli koronavírusu pod ochranu Panny Márie v stredu 25. marca, na sviatok Zvestovania Pána. V tento deň sa kresťania celého sveta spojili v modlitbe Otčenáš za ukončenie pandémie na výzvu pápeža Františka. Samotné mesto Rím Svätý Otec zveril Matke Božej – „Uzdraveniu nemocných“ v stredu 11. marca.

-mh, jb-

28 marca 2020, 20:27