Hľadaj

Pápež František zveril mesto Rím Matke Božej - Uzdraveniu chorých

V stredu 11. marca sa Svätý Otec František pripojil k sláveniu dňa modlitby a pôstu v Rímskej diecéze a prostredníctvom videoposolstva predniesol modlitbu k Matke Božej pred kópiou jej milostivého obrazu z pútnickej svätyne Matky Božskej lásky - Divino Amore.

Videoposolstvo s modlitbou pápeža Františka bolo zaznamenané vo vatikánskej Sále bibliotéky, odkiaľ sa Svätý Otec prihovára veriacim cez kameru počas mimoriadnych epidemiologických opatrení. Video odvysielali talianske katolícke médiá pred priamym prenosom svätej omše zo svätyne Divino Amore, ktorú večer o 19. hodine za zatvorenými dvermi pútnického chrámu slávil pápežský vikár pre Rímsku diecézu kardinál Angelo De Donatis.

Obľúbená mariánska pútnická svätyňa Divino Amore sa nachádza na južnom okraji Ríma. Pred milostivým obrazom Matky Božskej lásky sa podobne zjednotili obyvatelia Ríma pod vedením pápeža Pia XII. 11. júna 1944 v Kostole sv. Ignáca v strede mesta, aby v zlomovom momente vojny na príhovor Panny Márie vyprosovali Božiu ochranu mesta pred vojnovým pustošením.

Modlitba Svätého Otca pred milostivým obrazom Matky Božej

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. 

Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru.

Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš čo potrebujeme a sme si istí, že sa postaráš, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla znova nastať radosť a oslava po tejto chvíli skúšky.

Pomáhaj nám, Matka Božskej lásky, riadiť sa dôsledne vôľou Otca a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás priviedol skrze kríž k radosti vzkriesenia. Amen.  

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-jb-

12 marca 2020, 11:51