Hľadaj

Gaza Gaza

Výzva biskupskej delegácie krajín Západu na návšteve Svätej zeme

Po návšteve kresťanských komunít v regiónoch Gazy, Ramalláhu a Východného Jeruzalema ukončila vo štvrtok 16. januára svoju tradičnú púť solidarity delegácia 15 biskupov z krajín Západnej Európy a Severnej Ameriky. Účastníci každoročnej koordinovanej akcie na podporu miestnych cirkví vo Svätej zemi (Holy Land Coordination) vydali na záver spoločné vyhlásenie.

Medzi pätnástimi signatármi sú najmä katolícki biskupi z Veľkej Británie, Nemecka, USA, Kanady, Írska, Francúzska, Španielska, Talianska, ako aj severských krajín Európy, vrátane biskupa Anglikánskej cirkvi. Vlády svojich krajín vyzývajú, aby trvali na aplikovaní medzinárodného práva v Izraeli a Palestíne. V deklarácii píšu:

„Žiadame naše vlády, aby pomohli vytvoriť nové politické riešenie založené na ľudskej dôstojnosti pre všetkých. Aj keď to v konečnom dôsledku  musí byť vytvorené v dialógu medzi ľudom Svätej zeme, je tu urgentná potreba, aby naše krajiny vykonali svoju časť práce“.

Delegácia biskupov pripomína, že katolícki biskupi Svätej zeme vo svojom nedávnom posolstve „odsúdili neschopnosť medzinárodného spoločenstva prispievať k podpore spravodlivosti a pokoja na týchto miestach, kde sa narodil Kristus“. Vo vyhlásení delegácia píše: „Naše vlády musia urobiť viac, aby plnili svoju zodpovednosť za rešpektovanie medzinárodného práva a ochranu ľudskej dôstojnosti. V niektorých prípadoch sa dokonca stali aktívnymi komplicmi zla konfliktu a okupácie“.

Biskupi žiadajú svoje vlády trvať na aplikácii medzinárodného práva, nasledovať príklad Svätej stolice v uznaní Palestínskeho štátu, riešiť bezpečnostné problémy Izraela a právo všetkých žiť v bezpečí, odmietať politickú či ekonomickú podporu budovania nových usadlostí, rezolútne sa postaviť násilnostiam a porušovaniu ľudských práv. Prostredníctvom týchto krokov medzinárodné spoločenstvo prejaví „solidaritu tým Izraelčanom a Palestínčanom, ktorí odmietajú vzdať svoj nenásilný boj za spravodlivosť, pokoj a ľudské práva“.

Ako zdôrazňujú biskupi, obyvateľstvo Svätej zeme „čelí ďalšiemu miznutiu nádeje na trvalé riešenie“. Budovanie nových usadlostí a separačného múru ničí „každú vyhliadku 

na pokojné spolužitie dvoch štátov“. Delegácia tiež upozorňuje, že životné podmienky sú vo Svätej zemi čoraz viac neznesiteľné, a to osobitne v Zajordánsku, kde sú ľuďom „upierané aj tie najzákladnejšie práva, vrátane slobody pohybu. V Gaze politické rozhodnutia všetkých strán viedli k vytvoreniu väzenia pod holým nebom, k porušovaniu ľudských práv a k hlbokej humanitárnej kríze“.

„Prijali nás rodiny, ktorých prioritou je dnes každodenné prežitie a ktorých ašpirácie sú zredukované na to základné, ako mať elektrinu a pitnú vodu“, informujú biskupi, pričom vyjadrujú vďaku kňazom, rehoľníkom i laikom aktívne zapojeným do pomoci v regióne na rozličných úrovniach.

Biskupi povzbudzujú kresťanov Západu, aby sa modlili za Svätú zem a podporovali jej misiu. Ako píšu, povzbudivý je nárast pútnikov smerujúcich do Svätej zeme.

-zk-

16 januára 2020, 16:58