Hľadaj

Ilustračná snímka: pohľad na Jeruzalem Ilustračná snímka: pohľad na Jeruzalem 

Rastú púte do Svätej zeme registrované cez Františkánsky pútnický úrad

Počet pútnikov vo Svätej zemi rastie. Ako vyplýva z údajov Františkánskeho pútnického úradu, cez Kresťanské informačné centrum Kustódie Svätej zeme v roku 2019 navštívilo miesta späté so životom Ježiša Krista okolo pol milióna katolíkov a 130 tisíc protestantov.

Celkovo bolo zaregistrovaných viac ako 16 tisíc skupín, bez započítania pútnikov z radov pravoslávnych veriacich, ktorí sa hlásili na Gréckom pravoslávnom patriarcháte v Jeruzaleme. Najväčší počet skupín je z USA, na druhom  mieste je Taliansko.

Púte z celkovo 115 krajín, prakticky zo všetkých kontinentov, boli organizované v 40 jazykoch, najviac v angličtine (37%). Taliani sú najpočetnejšími pútnikmi z Európy, s viac ako 80 tisíc návštevníkmi za rok 2019. Nasledujú Poľsko (62 tis.) a Španielsko (35 tis.).

Podľa izraelského Ministerstva cestovného ruchu vstúpilo v roku 2019 do Izraela približne 4 a pol milióna turistov. Z toho 14%, čo predstavuje 630 tisíc ľudí, sa obrátilo na Františkánsky pútnický úrad.

-mb-

13 januára 2020, 17:00