Hľadaj

Vatican News
2019.07.17 FOTO SIRIA (ACS) 2019.07.17 FOTO SIRIA (ACS)  (Copyright: Aid to the Church in Need)

Kustód Svätej zeme Francesco Patton: Vojna vyhnala zo Sýrie dve tretiny kresťanov

Sýriu vojna ťažko poznačila, polovica ľudí je presídlených. Utečenec zažíva drámu „vákua“, nevie koľko bude ešte musieť odolávať. Nárast pútnikov je pre Svätú zem veľkým dobrodením. Takto o súčasnej situácii v Sýrii, Jordánsku či Libanone, o migrácii a živote tamojších kresťanov hovorí v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas kustód Svätej zeme františkán Francesco Patton.

V rozhovore s redaktorom Vatican News Lucom Collodim odpovedá kustód Svätej zeme páter Francesco Patton OFM na otázku, ako vyzerá aktuálna atmosféra, a to osobitne u Palestínčanov:  

„V tejto chvíli, povedal by som, že je tu atmosféra únavy, predovšetkým v palestínskom svete. Vidieť, že tu boli veľké očakávania, pestované po desaťročia, ktoré postupne ochabli a zostali značne frustrované.“

O stave migrantov v Sýrii, Jordánsku a Libanone kustód Svätej zeme hovorí:

„V Sýrii viac než polovica obyvateľov už viac nežije tam, kde žili na začiatku konfliktu. Väčšia časť  kresťanov opustila krajinu: z dvoch miliónov a 200 tisíc, ktorí tu boli pred vojnou, tu

zostalo možno 700 tisíc. Je pravda, že teraz sa niektoré rodiny vracajú, no pravdou je, že rodiny aj naďalej opúšťajú krajinu.

V Jordánsku je veľký počet utečencov – ešte  pred Sýrčanmi tu boli aj Iračania, takže počet sa odhaduje na dva milióny. V Libanone ide viac menej o ten istý počet, sú však viac rozšírení po teritóriu. Utečencov potom samozrejme nachádzame i v Turecku – tam sú dokonca na ostrove Rodos, ktorý je tak trochu ako Lampedúza – prístavným bodom. Odtiaľ smerujú  do iných miest.

Situácia utečencov je skutočne drámou – čo to znamená žiť ako utečenec si človek uvedomí jedine vtedy, keď to vidí osobne. Znamená to byť totálne vykoreneným a znamená to nemať možnosť práce, nemať istoty do budúcnosti pre seba a pre vlastnú rodinu, v mnohých prípadoch to znamená nemať napríklad možnosť posielať deti pravidelne do školy. Utečenec akoby žil v akomsi vákuu, kde nevie, koľko bude ešte musieť odolávať a dúfať.“

Púte do Svätej zeme pokračujú?

„Pokračujú, dokonca, povedal by som, že v posledných troch rokoch je tu stály nárast: od 2016 do 2019 môžeme povedať, že sa prakticky zdvojnásobil počet pútnikov prichádzajúcich do Svätej zeme.  (...) To je veľkým dobrodením pre miestne kresťanské obyvateľstvo, ktoré vidí, že kresťania z celého sveta prichádzajú do tejto zeme, z ktorej sú kresťania častokrát pokúšaní odísť. Je to aj prínos ekonomický, pretože mnohí kresťania pracujú práve v oblasti poskytovania pohostinnosti pútnikom.“

Aký je život kresťanov v jednotlivých oblastiach Svätej zeme?

„Povedal by som, že v Jordánsku a v Libanone je život kresťanov vcelku dobrý. Nie sú tu problémy z hľadiska prenasledovania. Život kresťanov v Sýrii je problematický kvôli situácii vojny, pretože v skutočnosti bola Sýria krajinou Blízkeho východu, kde boli kresťania najviac akceptovaní a kde bola aj najväčšia „integrácia“ medzi kresťanmi a moslimami a medzi moslimami  rozličných náboženských príslušností.“

-zk-

20 augusta 2019, 15:48