Hľadaj

Vatican News

Pápež požehnal ružence pre rodiny obetí vojny v Sýrii – kampaň ACN „Uteš môj ľud“

Požehnaním ružencov pre tisíce sýrskych rodín, ktoré vojna pripravila o niektorého z najbližších, pápež František podporil dobročinnú kampaň nadácie ACN - Pomoc trpiacej cirkvi s názvom „Uteš môj ľud“. Pri poludňajšej modlitbe 15. augusta pozval veriacich k modlitbe za pokoj pre Sýriu a Blízky východ. Šesťtisíc ružencov odovzdajú v Sýrii kresťanským rodinám bez rozdielu denominácie.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Pri modlitbe Anjel Pána na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie venoval pápež František osobitnú modlitbu za trpiacich v Sýrii, ktorým je v rámci novej dobročinnej kampane adresovaná pomoc Pápežskej nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi (Aid to the Churh in Need). Požehnal pre nich 6000 ružencov a spolu s prítomnými sa modlil zvlášť za rodiny, ktoré v dôsledku vojny stratili niektorého člena. Svätý Otec vysvetlil zmysel tohto gesta:

„Teraz vás prosím, aby ste sprevádzali modlitbou tento úkon: požehnám veľký počet ružencov, určených pre sýrskych bratov a sestry. Z iniciatívy asociácie Pomoc trpiacej Cirkvi bolo zhotovených okolo šesťtisíc ružencov, vyrobili ich sestry karmelitánky v Betleheme. Dnes, na tento veľký sviatok Panny Márie ich požehnám, a potom budú rozdelené katolíckym komunitám v Sýrii ako znak mojej blízkosti, osobitne pre rodiny, ktoré niekoho stratili príčinou vojny. Modlitba konaná s vierou je mocná! Naďalej sa modlime ruženec za pokoj na Blízkom východe a na celom svete.“

Kampaň pápežskej nadácie ACN „Uteš môj ľud“

V okne pápežskej pracovne stál po boku Svätého Otca medzinárodný výkonný riaditeľ ACN Thomas Heine-Geldern. Ako pápežská nadácia informovala, 6000 ružencov požehnaných Svätým Otcom bude rozdaných 15. septembra, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, „sýrskym kresťanom akejkoľvek denominácie, ktorých rodinní príslušníci boli unesení alebo zabití počas vojny“. Ide o súčasť modlitbovej kampane „Uteš môj ľud“, šírenej zo strany ACN spolu s katolíckymi a pravoslávnymi cirkvami Sýrie. Počas vojnového konfliktu okolo 2000 kresťanských rodín prišlo o niekoho z najbližších. Únosy člena rodiny postihli 800 kresťanských rodín.

Ako ďalej vysvetľuje nadácia v tlačovej správe, ružence vyrobené kresťanskými remeselníkmi v Betleheme a v Damasku sa budú rozdeľovať ľuďom v sýrskych farnostiach pri svätých omšiach a rozličných procesiách, pri ktorých sa veriaci budú modliť za zabitých a ich rodiny. Spolu s ružencami rodiny dostanú aj Biblie v arabskom jazyku darované nadáciou ACN a kríže z olivového dreva zo Svätej zeme darované Pravoslávnou cirkvou.

Pápež požehná ikonu Sedembolsetnej - „Utešiteľky Sýrčanov“

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra sa Svätý Otec opäť priamo zúčastní na tejto iniciatíve, keď požehná ikonu bolestnej Panny Márie - „Utešiteľky Sýrčanov“ venovanú Pravoslávnou cirkvou, informovalo ACN. Dnešné gesto pápeža komentoval výkonný riaditeľ medzinárodného ACN Thomas Heine-Geldern slovami:

„Svätý Otec podporil našu angažovanosť za Sýriu a Blízky východ 

pri viacerých príležitostiach. Jeho podpora tejto našej novej iniciatívy je pre nás veľmi dôležitá a jeho blízkosť je veľkou útechou pre tých, čo stratili svojich drahých príčinou vojny.“

Pápež František podobne podporil iniciatívu ACN v prospech sužovaného sýrskeho obyvateľstva koncom minulého roka, keď 2. decembra po modlitbe Anjel Pána zapálil sviecu v rámci modlitbovej kampane „Sviečky za pokoj v Sýrii“.

Podľa údajov ACN organizácia od začiatku sýrskeho konfliktu financovala už 850 projektov pre dobro sýrskeho ľudu, čo predstavuje v súhrne vyše 35 miliónov eur. Umožnilo to mnohým sýrskym rodinám zostať vo svojej rodnej krajine. „Avšak materiálna pomoc nestačí“, tvrdí medzinárodný výkonný riaditeľ ACN a dodáva, že „sýrsky ľud potrebuje duchovnú podporu a blízkosť v modlitbe“. A práve toto je podľa jeho slov zmyslom iniciatívy „Uteš môj ľud“.

Delegáciu ACN pri štvrtkovom stretnutí s pápežom viedol Thomas Heine-Geldern za účasti predstaviteľov niektorých národných pobočiek ACN z krajín Európy, vrátane Alessandra Montedura z ACN Taliansko. V tejto súvislosti možno pripomenúť, že medzinárodným prezidentom ACN je kardinál Mauro Piacenza.

ACN pomáha trpiacim kresťanom od roku 1947

Medzinárodná dobročinná a pastoračná organizácia ACN je zameraná na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci kresťanom všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde trpia hmotnou núdzou. Vznikla v roku 1947 a v roku 2011 bola za pontifikátu Benedikta XVI. povýšená na nadáciu pápežského práva. Podporuje ju vyše 400 000 súkromných darcov z celého sveta a má zastúpenie v 23 krajinách vrátane Slovenska.

Vďaka svojim dobrodincom na všetkých kontinentoch podporilo ACN  v uplynulom roku 5 019  projektov v 139  krajinách sveta. Národná kancelária ACN Slovensko sa vďaka stále rastúcemu počtu dobrodincov na Slovensku podieľala na tejto misii a projektoch ACN v roku 2018 sumou 251 478 eur.

ACN vysvetľuje, že „organizovaná pomoc sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom súkromného darcovstva, keďže nadácia nie je financovaná zo žiadnych verejných zdrojov. Prostredníctvom osvety, duchovnej podpory a konkrétnych činov sa ACN usiluje efektívne, transparentne a v dôvere v Božiu Prozreteľnosť pomáhať trpiacej a núdznej Cirkvi po celom svete. ACN sa zasadzuje o to, aby prenasledovaní a utláčaní kresťania mali svoj hlas a mohli zostať vernými vo viere.“

Slovenská pobočka ACN funguje od marca 2017

Na Slovensku nie je neznáma osobnosť holandského premonštrátskeho kňaza pátra Werenfrieda van Straatena, zakladateľa ACN, ktorý pôsobil najmä v Nemecku, a preto aj názov organizácie mnohí poznajú ako Kirche in Not. Pripomeňme, že páter van Straaten, ktorý žil v rokoch 1913 až 2003, významne pomohol aj Cirkvi v Československu a ďalších krajinách strednej a východnej Európy. Bolo to v dobe totalitného komunistického režimu i v období neskoršej obnovy cirkevného života a jej štruktúr.

Dielo začaté holandským charizmatickým kňazom dnes pokračuje vo svojej pomoci trpiacej Cirkvi v iných krajinách, aj s prispením darcov zo Slovenska. Národnú kanceláriu „ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi“ otvorili v marci 2017. V prvom dvojročnom funkčnom období bola jej riaditeľkou Martina Hatoková. Od 1. augusta je novým riaditeľom Miroslav Dzurech. Pri svojom nástupe ako riaditeľ národnej kancelárie ACN Slovensko uviedol:

„Opierajúc sa o tri základné piliere našej nadácie, ktorými sú informácia, modlitba a akcia, ostáva aj naďalej naším hlavným poslaním informovanie verejnosti o živote kresťanských komunít vo svete, o ich svedectve viery, o ich radostiach a ťažkostiach. Zároveň chceme poskytovať skúšaným a trpiacim kresťanským komunitám konkrétnu duchovnú a hmotnú pomoc. Pevne verím, že toto poslanie pápežskej nadácie budeme s pomocou ľudí žijúcich vo všetkých kútoch Slovenska aj naďalej úspešne napĺňať.“

15 augusta 2019, 20:29