Hľadaj

Vatican News
LITHUANIA-RELIGION-POPE LITHUANIA-RELIGION-POPE  (AFP or licensors)

Slová litovskej prezidentky Dalie Grybauskaité na privítanie pápeža

V plnom znení prinášame privítací príhovor prezidentky Litovskej republiky Dalie Grybauskaité pri stretnutí pápeža Františka s predstaviteľmi verejného života na námestí pred Prezidentským palácom vo Vilniuse v sobotu 22. septembra 2018. Po oslovení srdečnými slovami v taliančine prezidentka predniesla príhovor po litovsky. Následne Svätý Otec predniesol svoj prvý príhovor v rámci apoštolskej cesty.

Vaša Svätosť, čo najsrdečnejšie Vás vítam v Litve!

Svätý Otec, v mene litovského ľudu – národa, ktorý prežil vďaka nádeji a obete – vitajte v našej krajine! Ďakujeme, že ste tu s nami, a že na mape sveta vždy vnímate v prvom rade tých najmenších. Vaša návšteva je vzácnym darom k storočnici obnovy litovského štátu. Vieme, že pre Vás sú ľudia dôležitejší než jubileá. Ale toto výročie je nám veľmi drahé a spája nás neoddeliteľným putom so Svätou stolicou, ktorá vždy podporovala myšlienku slobody Litvy.

Rok pred vyhlásením našej nezávislosti pápež Benedikt XV. vyhlásil Deň Litvy a vyzval katolíkov po celom svete, aby organizovali zbierky pre litovský národ. Svätá stolica bola

 medzi prvými, ktorí uznali našu nezávislosť a povzbudzovala ostatné krajiny, aby to urobili tiež. Neskôr, počas rokov okupácie, zachovala diplomatické zastúpenie Litvy pri Svätej stolici ako prísľub slobody a nádeje, ktorý sa naplnil.

Pápež Ján Pavol II. navštívil Litvu bezprostredne po odsune ruských vojsk – presne pred 25 rokmi. Bol to veľmi dôležitý odkaz Svätého Otca pre svet o tom, čo sa podarilo dosiahnuť národu, ktorý miluje slobodu. Národu ľudí, ktorým ich silná viera umožnila prežiť v exile, v lágroch a v partizánskych bunkroch počas dlhých rokov nesmiernych útrap. Oddaní a nebojácni muži a ženy sedemnásť rokov publikovali Kroniku Katolíckej cirkvi v podmienkach ilegality. Odmietali sa poddať represiám KGB. A udržali ľudského ducha nažive.

Svätý Otec, počas svojej misie budovania mostov medzi národmi a náboženstvami ste videli mnohých trpiacich ľudí a pomohli ste im. Litva sa však neobmedzuje iba na zdieľanie svojich bolestných skúseností, ale kráča do budúcnosti s veľkou nádejou. Naše očakávania sú zamerané na mladých ľudí – tých, ktorí sa narodili a vyrástli v slobode a vo svetle. Spolu s nimi načúvame vašej výzve pracovať bok po boku a budovať ľudskejší svet. Svet, kde je menej chudoby, menej utrpenia a viac súcitu. Svet, kde je Brána milosrdenstva vždy otvorená.

Zajtra – počas Pamätného dňa genocídy litovských Židov – si pripomenieme lekciu milosrdenstva, ktorú nám dali naši krajania. V krajine týranej nacistickým a stalinským režimom mnoho ľudí vyvinulo úsilie na záchranu Židov, pretože vnímali ľudskosť ako najvyššie dobro.

Je pre nás veľmi symbolické, že ste navštívili Litvu práve v tomto čase. Stretnutia s vami posilnia našu vieru a nášho ducha. Vďačnosť Litovčanov a teplo ich sŕdc budú s Vami navždy v hlbokej vďačnosti za vaše revolučné úsilie prekonávať výzvy a prinášať Cirkev každému jednému človeku. Svätý Otec, nech semienko Vašich slov neustále živí nádej a prináša ovocie.

Vaša Svätosť, želám Vám zdravie, vytrvalosť a odvahu na vašej ceste!

(Preklad: TV LUX v spolupráci so Slovenskou redakciou VR)

-dj, jb-

22 septembra 2018, 12:13