Hľadaj

Archívna snímka Archívna snímka 

Pápežovo posolstvo: Seniori ako protagonisti revolúcie nežnosti

Poslaním seniorov je stať sa „tvorcami revolúcie nežnosti“, aby sme „spoločne oslobodili svet od tieňa osamelosti a démona vojny“. O tom píše pápež František vo svojom Posolstve k druhému ročníku Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť 24. júla s témou: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“. Text zverejnili v utorok 10. mája.

Názov posolstva je prevzatý z modlitby Žalmu 92. Jeho obsah predstavil v Tlačovom stredisku Svätej stolice prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život kardinál Kevin Farrell spolu s trojicou odborníkov na oblasť pastorácie seniorov a aktívneho starnutia z Vatikánu, Indie a Talianska.

Duchovná a neozbrojená revolúcia

Pápež v posolstve seniorov vyzýva k „aktívnemu pestovaniu duchovného života“, aby sa stali požehnaním pre všetkých navôkol. „Zostarnúť nie je odsúdenie, ale požehnanie“, zdôrazňuje pápež a dodáva:

„Staroba nie je zbytočným obdobím, v ktorom by sme sa mali vzdať a odhodiť veslá života, ale obdobím, v ktorom ešte môžeme prinášať ovocie: je tu nové poslanie, ktoré nás čaká a pozýva obracať pohľad do budúcnosti.“ Petrov nástupca starých ľudí pozýva „stať sa protagonistami duchovnej a neozbrojenej revolúcie“ – „revolúcie nežnosti“.

Učiť mierumilovnému životu s pozornosťou voči najslabším

„Nie náhodou sa vojna vrátila do Európy v čase, keď generácia, ktorá ju prežila v minulom storočí, sa pomaly vytráca“, konštatuje pápež.

Potrebujeme hlboké obrátenie, aby každý dokázal rozpoznať v druhom brata, zdôrazňuje Svätý Otec a dodáva:

„My, starí rodičia a seniori máme jednu veľkú zodpovednosť: učiť ženy a mužov našej doby vidieť druhých rovnakým chápavým a nežným pohľadom, aký venujeme našim vnúčatám. Vycibrili sme našu ľudskosť starostlivosťou o blížneho a dnes môžeme byť učiteľmi mierumilovného spôsobu žitia, pozorného k tým najslabším. Tento postoj môže byť mylne považovaný za slabosť či rezignovanie, no práve tichí, a nie agresívni a násilníci, budú dedičmi zeme (porov. Mt 5,5).

Ako sv. Jozef chrániť v srdci maličkých

„Jedným z plodov, ktoré sme povolaní prinášať, je ochrana sveta“, píše seniorom pápež s vysvetlením:

„Všetci sme prešli náručím našich starých rodičov, ktorí nás držali na kolenách. Dnes je však čas, aby sme na našich kolenách držali – prostredníctvom konkrétnej pomoci alebo len modlitby – spolu s našimi vnúčatami aj to množstvo vystrašených vnúčat, ktoré sme ešte nespoznali, a ktoré možno utekajú pred vojnou či kvôli nej trpia. Chráňme si v našom srdci – ako to robil sv. Jozef, nežný a starostlivý otec – tých maličkých z Ukrajiny, Afganistanu, Južného Sudánu...“

Modlitbou prispieť k zmene sŕdc

Pápež seniorov vyzýva stať sa tvorcami revolúcie nežnosti prostredníctvom modlitby:

„Drahí starí rodičia, drahí seniori, v tomto našom svete sme povolaní byť tvorcami revolúcie nehy! Urobme to tak, že sa naučíme stále viac a lepšie používať ten najvzácnejší nástroj, ktorý máme a ktorý je najvhodnejší pre náš vek: modlitbu. (...) Naša dôverná modlitba môže urobiť veľa: môže sprevádzať výkrik bolesti trpiaceho človeka, a môže prispieť k zmene sŕdc. Môžeme byť stálym „chórom“ veľkej duchovnej svätyne, kde prosebná modlitba a pieseň chvály podporujú spoločenstvo pracujúce a bojujúce na poli života.“

Oslobodiť svet od tieňa osamelosti a démona vojny

Svätý Otec všetkých dôrazne vyzýva k navštevovaniu osamelých seniorov:

„Pozývam vás ohlasovať tento Deň vo vašich farnostiach a spoločenstvách; ísť navštíviť tých najosamelejších starých ľudí, doma alebo v domovoch, kde sú umiestnení. Konajme tak, aby nik neprežil tento deň v samote. (...) Navštevovať osamelých seniorov je v dnešnej dobe skutkom milosrdenstva!

Prosme Pannu Máriu, Matku Nežnosti, aby nás všetkých urobila tvorcami revolúcie nehy, aby sme spoločne oslobodili svet od tieňa osamelosti a démona vojny“, zakončuje svoje posolstvo k 2. svetovému dňu starých rodičov a seniorov pápež František.

-zk, mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

10 mája 2022, 16:18