Hľadaj

K Svetovému dňu starých rodičov vydá Svätý Otec posolstvo

K druhému ročníku Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť 24. júla s témou „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“, pripravil pápež František podnety vo forme posolstva, ktoré vo Vatikáne zverejnia 10. mája.

Názov posolstva je prevzatý z modlitby Žalmu 92. Jeho obsah predstaví v utorok 10. mája v Tlačovom stredisku Svätej stolice prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu

a život kardinál Kevin Farrell spolu s trojicou odborníkov na oblasť pastorácie seniorov a aktívneho starnutia z Vatikánu, Indie a Talianska.

Na dôležitú úlohu starých ľudí v rodine, Cirkvi a spoločnosti a najmä vzťahy medzi generáciami upozorňuje pápež František počas svojho pontifikátu systematicky. Samotný svetový deň starých rodičov bol zavedený z jeho iniciatívy.

V súvislosti s tohtoročným Svetovým dňom starých rodičov a seniorov hodno spomenúť, že pri nedávnom stretnutí s predstaviteľmi kanadských pôvodných obyvateľov vo Vatikáne pápež František vyjadril túžbu navštíviť ich vlasť práve v čase, keď sa bude sláviť sviatok sv. Anny (26. júla). Termín Svetového dňa starých rodičov bol zavedený na nedeľu, ktorá je v tesnej blízkosti sviatku sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie a Ježišových starých rodičov.

Téme zmyslu a hodnoty staroby sa Svätý Otec v posledných mesiacoch pravidelne venuje pri generálnych audienciách. V katechézach, ktoré majú doteraz už osem dielov, čerpá poučenie pre našu dobu z biblických postáv ako Simeon a Anna, Noemi a Rút, Eleazar, Mojžiš či patriarcha Noe.

Minuloročné posolstvo k 1. svetovému dňu starých rodičov malo tému „Ja som s tebou po všetky dni“.

-jb-

06 mája 2022, 12:13