Hľadaj

Svätý Otec v apríli pozýva k modlitbe za zdravotníkov, aby mali verejnú oporu

Pápež František v mesiaci apríl pozýva k modlitbe za zdravotníkov, ktorí sa nasadzujú v pomoci chorým a to častokrát vo veľmi zlých podmienkach. Svätý Otec apeluje na vlády, aby nezabúdali, že „kvalitné zdravotné služby dostupné všetkým sú prioritou“.

Úmysel Svätého Otca na mesiac apríl znie: „Modlime sa za zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa starajú 

o chorých a starých ľudí, aby ich predovšetkým v najchudobnejších krajinách podporovali vlády aj miestne samosprávy.“

Petrov nástupca k tomu v krátkom videu Apoštolátu modlitby hovorí:

„Modlime sa tento mesiac za zdravotníkov. Pandémia nám ukázala obetavosť a veľkodušnosť zdravotníckeho personálu, dobrovoľníkov, zdravotníkov a zdravotníčok, kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok.

Avšak táto pandémia tiež ukázala, že nie každý má prístup k dobrému systému verejného zdravotníctva. Chudobnejšie a zraniteľnejšie krajiny nemajú prístup k procedúram, potrebným na liečbu mnohých chorôb, ktorými aj naďalej trpia.

Často je to spôsobené zlým hospodárením so zdrojmi a nedostatkom vážneho politického záväzku. Preto chcem vyzvať vlády všetkých 

krajín sveta, aby nezabúdali, že kvalitné zdravotné služby, dostupné všetkým, sú prioritou.

Chcem však tiež pripomenúť, že zdravotné služby nie sú len organizáciou, ale pozostávajú z mužov a žien, ktorí zasvätili svoj život starostlivosti o zdravie iných. A ktorí počas tejto pandémie dali vlastný život, aby pomohli zotaviť sa toľkým chorým.

Modlime sa, aby úsilie zdravotníckych pracovníkov v starostlivosti o chorých a seniorov, zvlášť v chudobnejších krajinách, malo podporu zo strany vlád a miestnych samospráv.“

Úmysel slovenských biskupov na mesiac apríl znie: „Aby kresťania pravdivým ohlasovaním evanjelia odôvodňovali pravý zmysel života a nádeje.“

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

05 apríla 2022, 16:23