Hľadaj

Ukrajinská zástava medzi veriacimi na Malte Ukrajinská zástava medzi veriacimi na Malte 

Pápež sa na Malte modlil za Ukrajinu pod bombami „svätokrádežnej vojny“

Nedeľnú modlitbu Anjel Pána počas svojej apoštolskej cesty na Malte venoval pápež František osobitne za všetkých, ktorí trpia „svätokrádežnou vojnou“ na Ukrajine.

V závere svätej omše na námestí vo Floriane vyslovil Svätý Otec vďaku všetkým obyvateľom Malty za vrelé prijatie a osobitne všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní podujatia. Pri tejto príležitosti pozdravil aj veriacich rozličných vierovyznaní, s ktorými sa počas krátkej návštevy ostrova stretol. Veriacich povzbudil uchovávať si vieru jej šírením:

„Na tomto ostrove sa dýcha cítenie Božieho ľudu. Zachovajte si to, pamätajúc, že viera rastie v radosti a posilňuje sa v darovaní. 

Pokračujte v reťazi svätosti, ktorá priviedla toľkých Malťanov darovať sa s oduševnením Bohu a druhým“.

Pápež v tejto súvislosti pripomenul svätého Ġorġa Precu (1880-1962), horlivého maltského kňaza, kanonizovaného v roku 2007. Ďalej sa pápež František obrátil k mládeži, ktorá pre ostrov predstavuje budúcnosť:

„Drahí mladí priatelia, podelím sa s vami o tú najkrajšiu vec v živote. Viete, ktorá to je? Je to radosť nasadiť sa v láske, ktorá nás robí slobodnými. Ale táto radosť má meno: Ježiš. Prajem vám tú krásu zamilovať sa do Ježiša, ktorý je Bohom milosrdenstva - dnes sme to počuli v evanjeliu - a ktorý vo vás verí, sníva o vás, miluje vaše životy a nikdy vás nesklame.

A aby ste vždy kráčali vpred s Ježišom aj s rodinou, s Božím ľudom, nezabúdajte na korene. Zhovárajte sa so starými ľuďmi, hovorte so starými rodičmi, hovorte so staršími!“

S celým zhromaždení sa pápež rozlúčil 

žičením: „Nech vás Pán sprevádza a Panna Mária ochraňuje.“ Po týchto slovách pozval celé zhromaždenie obetovať mariánsku modlitbu osobitne za trpiacich na Ukrajine:

„Teraz sa k nej modlime za mier, mysliac na humanitárnu tragédiu sužovanej Ukrajiny, ktorá je naďalej pod bombardovaniami tejto svätokrádežnej vojny. Neúnavne sa modlime a pomáhajme tým, ktorí trpia. Pokoj s vami!“

Pripomeňme, že počas apoštolskej návštevy Malty pápež František vyjadril svoju blízkosť vojnou trýznenej Ukrajine už v prvom verejnom vystúpení po svojom prílete, keď pred členmi diplomatického zboru vyslovil silnú výzvu: „Nedovoľme, aby vyprchal sen o mieri“. Poukázal na situáciu, v ktorej svet čelí „infantilnej a ničiacej agresivite“ a hovoril o potrebe zanechať „logiku vojny“, spojenú s investovaním do zbraní namiesto rozvoja a odstraňovania chudoby a nerovnosti.

-jb-

03 apríla 2022, 15:18