Hľadaj

Pápež: Misionári milosrdenstva majú v Cirkvi pevné miesto, majú ďalej rásť

„Ste dnes privilegovaným nástrojom v Cirkvi. ... Dúfam teda, že budete môcť ešte viac rásť.“ Tieto slová adresoval pápež František misionárom milosrdenstva, s ktorými sa stretol v pondelok 25. apríla v Aule Pavla VI. pri príležitosti Tretieho medzinárodného stretnutia misionárov milosrdenstva. Podujatie zorganizovala Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie.

Štyrom stovkám kňazov z celého sveta, reprezentujúcim celkovo 1040 misionárov milosrdenstva, dal Svätý Otec v príhovore ako inšpiráciu biblickú postavu Rút, ktorá prejavila nezištnú veľkodušnosť a milosrdenstvo svojej starnúcej svokre Noemi.

V príhovore misionárom milosrdenstva, 

ktorých osobitné poslanie má počiatok v Jubileu milosrdenstva v roku 2016,  pápež František okrem iného povedal: 

„Ako som napísal v Apoštolskej konštitúcii Praedicate Evangelium: «Evanjelizácia sa uskutočňuje osobitne cez ohlasovanie Božieho milosrdenstva, prostredníctvom viacerých spôsobov a vyjadrení. K tomuto cieľu prispieva zvláštnym spôsobom špecifická činnosť misionárov milosrdenstva» (čl. 59 § 2)   Ste dnes privilegovaným nástrojom v Cirkvi. Nie ste akýmsi hnutím, ktoré dnes existuje a zajtra ho niet. Nie. Ste v štruktúre Cirkvi. Preto som vás tam chcel dať. Dúfam teda, že budete môcť ešte viac rásť, a preto sa obraciam na biskupov s nádejou, že budú môcť určiť svätých, milosrdných kňazov, pripravených odpúšťať, aby sa stali v plnom zmysle misionármi Milosrdenstva.“

Plné znenie príhovoru

-zk, jb-

25 apríla 2022, 23:21