Hľadaj

Pápež ku dňu povedomia o autizme: Áno bratstvu, nie kultúre skartovania

Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme prijal Svätý Otec František v piatok 1. apríla vo Vatikáne členov talianskej organizácie na pomoc ľuďom s autizmom „Fondazione Italiana per l'Autismo“. V príhovore ponúkol štyri podnety ako bojovať proti kultúre skartovania: formovať kultúru inklúzie a spolupatričnosti, podporovať spoluúčasť, vytvárať siete pre spoluprácu a budovať solidárnu ekonomiku.

Svetový deň povedomia o autizme, ktorý sa slávi 2. apríla, vyhlásila Organizácia Spojených národov v roku 2008 s cieľom upriamiť celosvetovú pozornosť na ľudí s autizmom a rôzne aspekty ich ochorenia. Tohtoročná téma znie „Kvalitné inkluzívne vzdelávanie pre všetkých“ (Inclusive Quality Education for All).

Viac ako 200 členov talianskej nadácie na pomoc ľuďom s autizmom prišlo do Vatikánu, aby si vypočuli pápežove slová povzbudenia k ich práci. Pápež František, ktorý viac krát prijal i deti s autizmom, pripomenul, že ľudia s týmto postihnutím sú „obeťami kultúry skartovania“, proti ktorej treba bojovať. Ako prvé je potrebné formovať kultúru inklúzie, čiže začleňovania a spolupatričnosti:

„Je potrebné naďalej zvyšovať povedomie o rôznych aspektoch zdravotného postihnutia, odbúravať predsudky a podporovať kultúru začlenenia a spolupatričnosti, založenú na dôstojnosti osoby. Je to dôstojnosť všetkých tých mužov a žien, ktorí sú krehkejší a zraniteľnejší, príliš často odsúvaní na okraj spoločnosti, pretože sú označovaní za odlišných alebo dokonca zbytočných, ale v skutočnosti sú pre spoločnosť veľkým bohatstvom.“

Ako upresnil Svätý Otec, „nejde tu len o oblasť práce, ale o celý život človeka, dá sa povedať o jeho povolanie.“ V tejto súvislosti pápež spomenul taliansku svätú rehoľníčku, ktorá napriek postihnutiu slúžila Pánovi:

„Pomyslime na príklad svätej Margaréty z Città di Castello, mladej postihnutej ženy, ktorá vložila svoj život do Pánových rúk, aby sa úplne zasvätila modlitbe a starostlivosti o chudobných. [...]  Ľudia so zdravotným postihnutím nie sú len objektom starostlivosti, ale aj subjektom, to je veľmi dôležité! Samaritánom môže byť človek s postihnutím, s autizmom, ktorý sa stáva blížnym pre druhých a dáva svoje schopnosti do služieb komunity.“

Ako druhý podnet boja proti kultúre skartovania je podľa pápeža Františka potrebné dať ľuďom s postihnutím možnosť aktívnej spoluúčasti na dielach spoločnosti:

„Podporovať ich životný projekt prostredníctvom prístupu k vzdelávaniu, zamestnaniu a voľnočasovým aktivitám, kde sa môžu stretávať a vyjadrovať svoju kreativitu. To si vyžaduje zmenu mentality.“

V tomto zmysle hneď nadväzuje tretí podnet Svätého Otca k formovaniu kultúry inklúzie, ktorým je vytváranie sietí pre spoluprácu:

„Pandémia Covid-19 mala veľmi vážny vplyv najmä na najzraniteľnejšie skupiny, starších ľudí, osoby so zdravotným postihnutím a ich rodiny. V posledných týždňoch sa k tomu pridala tragédia vojny na Ukrajine: myslime na tých, ktorí sú najviac znevýhodnení... Drahí bratia a sestry, v tejto situácii musí byť našou odpoveďou solidarita, „vytváranie sietí“ [...]   Takto sa uplatňuje subsidiarita a oceňuje sa prínos všetkých, ktorí dlhodobo pracujú pre ľudí so zdravotným postihnutím.“

Napokon ako štvrtý podnet pápež František povzbudil k solidárnej ekonomike založenej na hodnote bratstva. Ako zdôraznil, „tak ako existuje kultúra vyraďovania a kultúra začleňovania, existuje aj ekonomika, ktorá vyraďuje, a ekonomika, ktorá začleňuje“:

„Od nepamäti, počnúc prvou kresťanskou komunitou v Jeruzaleme, nás evanjelium prostredníctvom mnohých a rôznych skúseností inšpirovalo k tomu, aby sme bratstvu dali miesto v centre hospodárskeho života, aby chudobní, ľudia na okraji spoločnosti a ľudia so zdravotným postihnutím neboli vylúčení. Umiestnite bratstvo do centra hospodárstva. Nie sebectvo, nie osobný zisk: bratstvo. ... Preto patrí moja vďaka aj vašim dobrodincom, ktorí prideľovaním zdrojov v prospech blížnych budujú solidárnejšiu, inkluzívnejšiu a bratskejšiu spoločnosť.“

Svätý Otec členom talianskej organizácie poďakoval za ich prácu a iniciatívy a povzbudil ich ďalej „kráčať spoločne s ľuďmi s autizmom“:

„Nielen pre nich, ale predovšetkým s nimi. ... Čoskoro na Námestí sv. Petra budú niektorí ľudia s autizmom variť a ponúkať obed svojim chudobným bratom a sestrám. To je nádhera! Krásne. Iniciatíva, ktorá svedčí o štýle milosrdného Samaritána, o Božom štýle.“

-mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

01 apríla 2022, 15:52