Hľadaj

Pápeža navštívili autistické deti z Rakúska

Svätý Otec prijal v pondelok 21. septembra na audiencii vo vatikánskej Klementínskej sále rodičov s deťmi s autizmom, ktorí prišli na púť z Rakúska.

Autistické centrum Sonnenschein, nachádzajúce sa v rakúskom Sankt Pöltene, sa venuje diagnostike a terapiám pre deti s poruchou autizmu. Spolu 40 pútnikov z tohto centra - deti s rodičmi a terapeutmi - prišli na púť do Ríma, kde ich na osobitnej audiencii prijal Svätý Otec František.

Pápež František malých pútnikov zaujal svojím typickým úsmevom. Podľa názvu „Sonnenschein“ (Slnečný svit) prirovnal ich centrum k nádhernej rozkvitnutej lúke zaliatej slnkom. Kvetmi na tejto lúke sú práve oni:

„Boh stvoril svet s veľkou rôznorodosťou kvetov všetkých farieb. Každý kvet má svoju krásu a je jedinečný. Aj každý z nás je krásny v očiach Boha, a on nás má rád. Toto nám dáva pocítiť potrebu povedať Bohu: vďaka! Vďaka za dar života, vďaka za všetky stvorenia! Vďaka za mamu a otca! Vďaka za naše rodiny. A vďaka aj za priateľov centra ´Sonnenschein´!“

Svätý Otec deťom vysvetlil, že toto „vďaka“ je v skutočnosti modlitba, ktorá sa Bohu páči. A k tejto modlitbe potom môžu pridávať svoje otázky k Bohu, pretože on ich určite počúva. Pápež sa prihovoril aj dospelým, ktorých obetavosť ocenil Ježišovými slovami z evanjelia:

„Všetko čo ste urobili jednému z týchto maličkých, urobili ste to Ježišovi!“   

Svoj pozdrav zakončil Svätý Otec prosbou po nemecky, aby sa deti za neho modlili, pretože jeho práca nie je jednoduchá.

Pápeža rozveselilo jedno dievčatko s autizmom, pre ktorý je typické nepokojné správanie a strach z ľudí a zo zmien. Keď začal príhovor sa k nemu priblížilo, hralo sa pri ňom, obzeralo si ho a nechcelo opustiť jeho blízkosť.

-mh-

21 septembra 2020, 15:15