Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka  (Vatican Media)

Už je známy text zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Cirkev sa pripravuje na akt zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorý pápež František vykoná v piatok 25. marca na sviatok Zvestovania Pána na záver kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra so začiatkom o 17. hodine. Spolu s textami bohoslužby slova a modlitby zasvätenia bol dnes zverejnený list, ktorým pápež František pozýva všetkých katolíckych biskupov na svete pripojiť sa k aktu zasvätenia spolu s veriacimi po príprave modlitbou, pôstom a dobročinnosťou.

Úkon zasvätenia Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie - oficiálny slovenský preklad

„Drahý brat,“ - začína svoj list pápež František – „uplynul takmer mesiac od začiatku vojny na Ukrajine, ktorá spôsobuje čoraz väčšie utrpenie sužovanému obyvateľstvu a ohrozuje zároveň aj svetový mier.

Cirkev je v tejto temnej hodine mocne povolaná prihovárať sa u Kniežaťa pokoja a byť nablízku tým, ktorí na vlastnej koži platia dôsledky konfliktu. V tomto zmysle som vďačný všetkým, ktorí s veľkou štedrosťou reagujú na moje výzvy k modlitbe, pôstu a dobročinnosti.

Teraz, prijímajúc zároveň početné žiadosti Božieho ľudu, túžim osobitným spôsobom zveriť Panne Márii národy, ktoré sú v konflikte.“

Pozvanie biskupom pripojiť sa spolu s veriacimi

Pápež v liste pripomína, že „25. marca, na slávnosť Zvestovania Pána, má v úmysle vykonať slávnostný akt zasvätenia ľudstva, osobitne Ruska a Ukrajiny, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“. Ďalej dodáva:

„Pretože je dobré pripraviť sa na vzývanie pokoja obnovením sa vďaka Božiemu odpusteniu, akt zasvätenia sa uskutoční v rámci slávenia kajúcej pobožnosti, ktorá sa bude konať v Bazilike svätého Petra o 17.00 rímskeho času. 

Akt zasvätenia je naplánovaný približne na 18.30.“

Samotný akt zasvätenia pápež vysvetľuje nasledovne:

„Má to byť gesto univerzálnej Cirkvi, ktoré v tejto dramatickej chvíli prináša Bohu prostredníctvom jeho i našej Matky bolestné volanie všetkých tých, ktorí trpia a prosia o ukončenie násilia, a zveruje budúcnosť ľudstva Kráľovnej pokoja.“

Pápež pozýva každého biskupa, „aby sa pripojil k tomuto aktu a zvolal na 25. marca kňazov, rehoľníkov a ostatných veriacich na spoločnú modlitbu na posvätných miestach, aby svätý Boží ľud pozdvihol k svojej Matke jednomyseľnú a úprimnú prosbu“.

Matka, naliehavo potrebujeme tvoj materinský zásah

K listu pápež prikladá aj samotný text modlitby zasvätenia. Prosí v nej Boha o odpustenie za to, že sme zabudli na lekcie tragédií minulého storočia, stali sa chamtivými, uzavreli sa do národných záujmov, egoizmu a ľahostajnosti. Na Pannu Máriu sa obracia aj týmito slovami:

„Naliehavo potrebujeme tvoj materinský zásah. Prijmi teda, Matka, túto našu prosbu. Ty, hviezda morská, nedovoľ, aby sme stroskotali vo vojnovej búrke. Ty, archa novej zmluvy, inšpiruj projekty a cesty zmierenia. Ty, "nebeská zem", vráť svetu Boží súlad.

Uhas nenávisť, utíš pomstu, nauč nás odpúšťať. Osloboď nás od vojny, ochráň svet pred jadrovou hrozbou. Kráľovná ruženca, prebuď v nás potrebu modliť sa a milovať. Kráľovná ľudskej rodiny, ukáž ľuďom cestu bratstva. Kráľovná pokoja, vypros svetu pokoj.“

„Preto my, Matka Božia i naša Matka, slávnostne zverujeme a zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu seba samých, Cirkev a celé ľudstvo, osobitným spôsobom Rusko a Ukrajinu. Prijmi tento náš akt, ktorý konáme s dôverou a láskou; daj, aby prestala vojna a vypros svetu mier.

"Áno", ktoré vyšlo z tvojho Srdca, otvorilo dvere dejín Kniežaťu pokoja; veríme, že skrze tvoje Srdce opäť príde pokoj. Tebe teda zasväcujeme budúcnosť celej ľudskej rodiny, potreby a očakávania národov, úzkosti a nádeje sveta.“

Originál textov celej kajúcej bohoslužby a aktu zasvätenia (v taliančine)

-zk-

Aktualizované: 23.3.2022, 14:58

23 marca 2022, 13:13