Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka  

Ruskí katolícki biskupi radostne uvítali správu o zasvätení Nepoškvrnenému Srdcu

Katolícki biskupi Ruska s radosťou vítajú rozhodnutie pápeža Františka zasvätiť (zveriť) Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Nejde tu o mágiu, ale o modlitbu a o obrátenie našich sŕdc ku Kristovi a o zapálenie plamienka nádeje v týchto temných časoch, hovoria pre Vatican News dvaja ruskí rímskokatolícki biskupi: Mons. Pickel a Mons. Pezzi.

Spomínaný akt zasvätenia (zverenia) uskutoční pápež František spolu s biskupmi a kňazmi celého sveta na sviatok Zvestovania Pána, ktorý Katolícka i Pravoslávna cirkev slávia v ten istý deň - 25. marca.

Krátko po oznámení, že pápež zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu reagoval na túto správu biskup Saratova Mons. Clemens Pickel. Ako uviedol v rozhovore pre Vatican News, ruskí katolícki biskupi „sú radi, že sa tak pápež rozhodol“. Momentálne plánujú tento akt zasvätenia a zameriavajú sa na to, aby pomohli ruským veriacim dobre mu porozumieť.

„Dôležité je, aby sme sa aj my sami modlili“ a pochopili, 

že je to i o „našich srdciach“, povedal Mons. Pickel dodávajúc: „Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie nie je akousi mágiou, je to modlitba. ... Chceme prosiť Pannu Máriu s jej nebeskou mocou, aby sa prelievanie krvi čím skôr zastavilo. ... A tak chceme zveriť Rusko a Ukrajinu Panne Márii, jej Srdcu“.

Na rozhodnutie pápeža reagoval pre Vatikánsky rozhlas – Vatican News aj biskup arcidiecézy Božej Matky v Moskve Mons. Pavel (Paolo) Pezzi. Ako zdôraznil v rozhovore, je to pozvanie zapáliť plamienok nádeje v temných chvíľach. Zmyslom zasvätenia je podľa neho „obrátenie našich sŕdc ku Kristovi“.

„Je tu doba temnoty. ... Potrebné sú svetlá, alebo aspoň plamienky. Zasvätenie je pozvaním zapáliť tento plamienok nádeje, ktorý nikdy nevyhasol v našom srdci. Toto je aj význam toho, že pápež sa môže slobode a dôrazne obrátiť na celú Cirkev a prosiť zvlášť o to, aby sa tieto plamienky nádeje znovu rozhoreli v národoch Ruska a Ukrajiny.“

Mons. Pezzi odpovedal v rozhovore s Amedeom Lomonacom z talianskej sekcie Vatican News aj na nasledovné otázky:

Ako prijali katolíci pápežovo želanie zasvätiť Ukrajinu a Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie?

„Prijali ju s veľkým nadšením. V Rusku sa na zasvätenie Máriinmu Srdcu medzi katolíkmi veľmi dbá. Pred niekoľkými rokmi, počas mariánskeho roka, som obnovil zasvätenie našej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Musím teda povedať, že toto pozvanie bolo skutočne vítané ako gesto podpory našej nádeje a povedal by som, že aj gesto, ktoré prebudilo alebo chce prebudiť našu túžbu byť účinnými šíriteľmi pokoja prostredníctvom tohto zasvätenia.“

Aký zmysel a význam má tento akt, ktorý František vykoná 25. marca v Ríme, zatiaľ čo kardinál Krajewski urobí to isté vo Fatime?

„Myslím si, že má veľký symbolický a povzbudzujúci význam. Medzitým sa zdá byť samo osebe významné, že sa pápež rozhodol vykonať toto zasvätenie v Ríme aj vo Fatime. Veľmi dobre vieme, že vo štvrtom posolstve z júla 1917 Mária výslovne hovorila o obrátení Ruska. Zmyslom tohto zasvätenia je práve obrátenie našich sŕdc ku Kristovi, návrat, aby sme dali miesto Kristovi v našom živote.

Kristus je Knieža pokoja, ten, ktorý - ako hovorí svätý Pavol - spojil rozdelené národy a zjednotil ich v sebe. A vieme, že práve Máriino Nepoškvrnené Srdce je ten spôsob, akým sa Panna Mária podieľa na týchto Kristových utrpeniach, ktoré pokračujú tam, kde nie je pokoj, kde nie je priateľstvo medzi ľuďmi. V istom zmysle je to ako túžba odovzdať tieto národy tomu, čo je v Panne Márii najintímnejšie a ako v zrkadle Najsvätejšej Trojice – možno povedať - v samotnom Božom srdci. Je to ako pozvanie, aby sme sa nechali strhnúť týmto magnetom lásky, ktorým je kríž.“

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

22 marca 2022, 16:08