Hľadaj

Pápež: „My spovedníci spolupracujeme na uzdravovaní ľudí a sveta“

Rozdávaním Božieho odpustenia spovedníci spolupracujú na uzdravovaní ľudí a sveta, prispievajú k duchovnej „ekológii sveta“. O tom hovoril pápež František účastníkom 32. kurzu o internom fóre organizovanom Apoštolskou penitenciáriou. Pápež ich prijal v piatok 25. marca na osobitnej audiencii.

Stretnutie so Svätým Otcom sa symbolicky konalo práve v deň, keď Cirkev prežíva veľkopôstne podujatie „24 hodín pre Pána“, ktoré  pozýva veriacich k prijatiu sviatosť zmierenia. Slávnosť Zvestovania Pána je tento rok spojená s úkonom zasvätenia Ruska a Ukrajiny Panne Márii, ktorému predchádza kajúca príprava.

Odpustenie je ľudským právom, povedal Svätý Otec spovedníkom:

„V jednom nedávnom rozhovore som povedal, že „odpustenie je ľudským právom“. V skutku je to vec, po ktorej najhlbšie prahne srdce každého človeka, pretože koniec koncov, to, že je nám odpustené znamená, že sme milovaní taký, akí sme, aj napriek našim obmedzeniam a hriechom.

A odpustenie je „právom“ v tom zmysle, že Boh ho vo veľkonočnom tajomstve Krista úplne a nezvratne daroval každému človeku, ktorý je ochotný ho prijať s pokorným a kajúcim srdcom.

Veľkodušným rozdávaním Božieho odpustenia my spovedníci spolupracujeme na uzdravovaní ľudí a sveta; spolupracujeme na nastolení lásky a pokoja, po ktorých každé ľudské srdce tak veľmi prahne; prispievame, dovoľte mi to slovo, k duchovnej „ekológii“ sveta.“

Svätý Otec poukázal na tri nevyhnutné dimenzie služby spovedníka: prijatie, načúvanie a sprevádzanie. Ako povedal pápež, ide o tri tváre lásky, ktoré navyše sprevádza i radosť:

Prijatie je mierou pastoračnej lásky, ku ktorej spovedník dozrel. Tento postoj kajúcnikovi pomáha neuzatvárať sa v sebe a svojom hriechu, ale otvoriť sa nebeskému Otcovi a daru milosti.

Načúvanie si vyžaduje pozornosť, ochotu a trpezlivosť. Je istou formou lásky, vďaka ktorej sa ten druhý cíti byť skutočne milovaný. Ako povedal pápež, spovedník sa musí „vyprázdniť od seba samého“, aby mohol prijať toho druhého.

A napokon sprevádzať znamená postarať sa o toho druhého, kráčať spoločne s ním či s ňou. Spovedník jednoducho sprevádza so všetkou 

obozretnosťou, s rozlišovaním a s  láskou, ktorej je schopný, k rozpoznaniu pravdy a Božej vôle v konkrétnej skúsenosti kajúcnika. Cieľ, ktorý má vždy na pamäti, je všeobecné povolanie k svätosti.

Pápež sa poďakoval spovedníkom za ich službu a vyzval ich:

„Ochotne zotrvávajte v spovednici, prijímajte, načúvajte, sprevádzajte, s vedomím, že všetci, ale naozaj všetci, potrebujú odpustenie, teda cítiť, že sú Bohom Otcom milovaní ako jeho deti.

Slová, ktoré vyslovujeme: „Ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov“, znamenajú aj: „Ty, brat, sestra, si Bohu vzácny, vzácna, je dobré, že si tu“. A toto je veľmi silná medicína pre dušu a tiež pre psychiku každého človeka.“

Pápež František pripomenul aj blížiace sa veľké Jubileum, ktoré bude Cirkev sláviť v roku 2025. Úrad Apoštolskej penitenciárie, ktorý má okrem iného na starosti aj odpustky, vyzval ku kreatívnosti v prípravách na túto veľkú udalosť:

„Blíži sa jubileum roku 2025. Využívam túto príležitosť, aby som už odteraz pozval Penitenciáriu, ktorej je zverené do starostlivosti takpovediac „hĺbkové jadro“ každého jubilea, aby po dohode s ostatnými zainteresovanými orgánmi zorganizovala všetko, čo je potrebné, aby bol nadchádzajúci Svätý rok čo najplodnejší.

Povzbudzujem vás, aby ste využili všetku tvorivosť, ktorú vám Duch Svätý vnuká, aby sa Božie milosrdenstvo dostalo všade a ku každému: odpustenie i odpustky!“

Svätý Otec napokon zveril všetkých účastníkov kurzu Apoštolskej penitenciárie o vnútornom fóre do ochrany Panny Márie – Útočiska hriešnikov.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

25 marca 2022, 14:40