Hľadaj

Pápež František pri spovedaní kňazov v Lateránskej bazilike (mar. 2019) Pápež František pri spovedaní kňazov v Lateránskej bazilike (mar. 2019)  

Kard. Piacenza na kurze o vnútornom fóre: Krása sviatosti uzdravenia a radosti

Tento týždeň sa vo Vatikáne koná 32. ročník „Kurzu o vnútornom fóre“, čiže otázok týkajúcich sa svedomia a sviatosti zmierenia. Každoročne ho organizuje Apoštolská penitenciária a ponúka v ňom novým kňazom i kandidátom na kňazskú vysviackou príležitosť k reflexii a formačnému prehĺbeniu o sviatosti pokánia.

Kurz má 800 účastníkov, z toho 250 prezenčne a 550 cez internet. Odborníci na morálnu teológiu a kánonické právo im ponúkajú prednášky o kajúcej disciplíne, správnom udeľovaní sviatosti zmierenia a o špecifických funkciách a kompetenciách Apoštolskej penitenciárie, nazývanej aj „Tribunálom milosrdenstva“.

V piatok 25. marca sa kurz sa uzavrie kajúcou pobožnosťou, ktorej bude ako zvyčajne predsedať Svätý Otec o 17. hodine vo Vatikánskej bazilike. Vďaka Apoštolskej penitenciárii tam bude k dispozícii 80 spovedníkov. Počas slávnosti bude veriacich spovedať aj pápež František. Pri tejto liturgickej príležitosti Svätý Otec zároveň zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Krása sviatosti uzdravenia a radosti

Kurz o vnútornom fóre prebieha pod vedením hlavného penitenciára kardinála Maura Piacenzu. Ako povedal v úvode kurzu, „sviatosť zmierenia, sviatosť uzdravenia, je tiež par excellence sviatosťou radosti; prirodzenej radosti a nadprirodzenej radosti, ľudskej radosti a kresťanskej radosti.“

Kard. Piacenza ďalej vysvetlil, že táto sviatosť by sa nemala zamieňať so „zbavením sa alebo odstránením psychologického pocitu viny“. Stav duše, v ktorom cítime odpustenie, čo je pocit kresťanskej radosti, sa totiž rodí výlučne z viery. Ako uvádza hlavný penitenciár, „z toho vyplýva, že prežívanie radosti vyplývajúcej z rozhrešenia hriechov bude tým intenzívnejšie, čím hlbšia a autentickejšia bude viera“.

Spovedník sa raduje z diela, ktoré koná Boh

Kardinál Piacenza tiež zdôraznil, že vo sviatosti zmierenia sa spája skutok kajúcnika so skutkom spovedníka, pretože „kajúcnik povstáva

a spovedník sa raduje z obdivuhodného diela, ktoré vykonal Boh. Z toho vyplýva, že môžeme skutočne povedať, že autentická nová evanjelizácia sa začína v spovednici, teda od znovuobjavenia vnímania hriechu, od pokorného a realistického uznania vlastnej obmedzenosti a od následnej ochoty pokorne požiadať o odpustenie, aby sme sa obnovili v Kristovi.

„A tak Božie milosrdenstvo, ponúknuté a prijaté, je svetlou syntézou spásonosného diela, ktoré vykonal Kristus Pán, ktorý prijíma späť svoje stvorenie, zranené prvotným hriechom a spáchanými osobnými hriechmi,“ dodáva hlavný pápežský penitenciár.

Podľa kardinála Piacenzu je spoveď sviatosťou uzdravenia a každý kňaz musí k nej často a neustále pristupovať. Zdôrazňuje, že jej vysluhovanie je hlavnou súčasťou kňazského poslania: „Spolu so slávením Eucharistie je a naďalej zostáva sviatosť zmierenia hlavnou úlohou, ktorá je zverená kňazom pri vkladaní rúk.“

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

22 marca 2022, 15:09