Hľadaj

Deti z ukrajinského mesta Mariupoľ Deti z ukrajinského mesta Mariupoľ  

Pápežovo posolstvo do Bratislavy: Kiež vojna vyvolá reakciu „architektúry mieru“

Kiež vojna, ktorá je zlyhaním politiky a ľudskosti hanebnou kapituláciou pred silami zla, vyvolá opačnú reakciu - záväzok obnoviť na globálnej úrovni „architektúru“ mieru – toto želanie vyjadril Pápež František v posolstve účastníkom tretieho ročníka Európskych katolíckych sociálnych dní, ktoré sa konajú v Bratislave od štvrtka 17. marca do nedele 20. marca na tému: „Európa po pandémii: nový začiatok“.

Svätý Otec posolstvo adresoval Mons. Gintarasovi Grušasovi, predsedovi Rady európskych biskupských konferencií (CCEE), ktorá podujatie organizuje spolu s Komisiou biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) a Konferenciou biskupov Slovenska, za pomoci Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj.

Pápež hneď v úvode posolstva reaguje na aktuálnu situáciu na Ukrajine: 

„To, čo prežívame v posledných týždňoch sa nezhoduje s tým, v čo sme dúfali po skončení ťažkej zdravotnej krízy vyvolanej pandémiou, ktorá nám dala okúsiť spolu s krehkosťou našej existencie bezmocnosť a strach. Sme otrasení tragédiou vojny, ktorá sa odohráva v srdci Európy; nikdy sme si nepomysleli, že ešte uvidíme takéto scény, pripomínajúce veľké vojnové konflikty minulého storočia.“

Ako uvádza Svätý Otec, „srdcervúce volanie našich ukrajinských bratov a sestier o pomoc nás ako spoločenstvo veriacich nabáda“, aby sme niečo pre nich urobili a aby sme zdieľali ich muky. „Krv a slzy detí, utrpenie žien a mužov, ktorí bránia svoju zem alebo utekajú pred bombami, otriasajú naším svedomím. Ľudstvo je opäť ohrozené zvráteným zneužívaním moci a straníckymi záujmami, ktoré odsudzujú bezbranných ľudí k tomu, aby znášali všetky formy brutálneho násilia.“

Pápež biskupom ďakuje za rýchlu a spoločnú reakciu na zabezpečenie materiálnej pomoci, pohostinnosti a prístrešia pre ukrajinských utečencov. Povzbudzuje ich: „Neustávajme v tom a neprestávajme úpenlivo prosiť Boha i ľudí o mier. Vyzývam vás preto, aby ste sa naďalej modlili za to, aby tí, ktorí majú v rukách osud národov, využili všetky možnosti na zastavenie vojny a začatie konštruktívneho dialógu s cieľom ukončiť obrovskú humanitárnu tragédiu, ktorú vojna spôsobuje.“

„Našou povinnosťou – píše Svätý Otec – „je umožniť rozvoj svetového spoločenstva, v ktorom medzi ľuďmi a národmi žijúcimi v sociálnom priateľstve vládne bratstvo“. „Kiež vojna, ktorá „zanecháva svet horší“ a je zlyhaním politiky a ľudskosti, hanebnou kapituláciou pred silami zla, vyvolá v tomto zmysle opačnú reakciu, záväzok obnoviť na globálnej úrovni „architektúru“ mieru, v ktorej zohráva prvoradú úlohu Európsky dom, ktorý vznikol, aby zaistil po svetových vojnách mier.“

Pápež kresťanov v Európe vyzýva k odvážnemu budovaniu spoločného dobra, stať sa remeselníkmi spoločenstva, tkáčmi jednoty na každej úrovni, a to prostredníctvom evanjelia a jeho dosvedčovania v každodennom živote:  

„Ako kresťania a ako európski občania máme odvážne uskutočňovať to, čo povedal jeden z veľkých otcov zakladateľov Európskeho spoločenstva Alcide De Gasperi, keď hovoril o „spoločnom dobre našej európskej vlasti, našej domoviny Európy“ (Príhovor na Európskej parlamentnej konferencii, 21. apríla 1954). Áno, Európa a národy, ktoré ju tvoria, nie sú proti sebe a budovať budúcnosť neznamená vytvárať uniformitu, ale ešte väčšmi sa zjednocovať pri súčasnom rešpektovaní odlišností. Obnoviť spoločný dom pre kresťanov znamená „stať sa remeselníkmi spoločenstva, tkáčmi jednoty na každej úrovni: nie pomocou stratégie, ale prostredníctvom evanjelia“ (Homília pri svätej omši s CCEE, 23. septembra 2021). Inými slovami, musíme znovu začať od samého srdca evanjelia: od Ježiša Krista a jeho zachraňujúcej lásky.

Toto je stále nová zvesť, ktorú treba prinášať svetu predovšetkým prostredníctvom svedectva života, ukazujúceho krásu stretnutia s Bohom a krásu lásky k blížnemu.“

„Láska je konkrétnou blízkosťou, zdieľaním a starostlivosťou o druhého“, píše na margo prijímania utečencov Svätý Otec vyzývajúc k budovaniu bratstva a odstraňovaniu múrov existujúcich v Európe:

„Tí, čo milujú, prekonávajú strach a nedôveru voči tým, ktorí prichádzajú na naše hranice hľadať lepší život: ak je prijatie, ochrana, sprevádzanie a integrácia toľkých bratov a sestier, ktorí utekajú pred konfliktom, hladom a chudobou, správne a ľudské, o to viac je to kresťanské. Múry, ktoré v Európe ešte stoja, by sa mali premeniť na brány prístupu k dedičstvu jej histórie, viery, umenia a kultúry; mal by sa podporovať dialóg a sociálne priateľstvo, aby sa vzmáhalo ľudské spolužitie založené na bratstve.“

Prácu účastníkov tretieho ročníka Európskych katolíckych sociálnych dní pápež napokon v posolstve zveruje Panne Márii - Matke Cirkvi a Kráľovnej pokoja a tiež ochrane svätých patrónov Európy.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

18 marca 2022, 14:42