Hľadaj

Pápežovo posolstvo ku Dňu bratstva: Buď sme bratia, alebo sa všetko rúca

Svoju aktívnu účasť na slávení dnešného 2. ročníka Medzinárodného dňa ľudského bratstva vyjadril pápež František formou videoposolstva. „Nikto sa nezachráni sám,“ varuje pápež a zdôrazňuje, že bratstvo je jednou zo základných a univerzálnych hodnôt: „Všetci žijeme pod jednou oblohou a v mene Boha sa my, jeho stvorenia, musíme uznať za bratov a sestry.“

Vo videopozdrave pri príležitosti druhého ročníka Dňa bratstva pápež oslovuje adresátov ako svojich „drahých bratov a sestry“ a o spoločne nastúpenej ceste hovorí: „V týchto rokoch sme kráčali ako bratia s vedomím, že rešpektujúc naše príslušné kultúry a tradície sme povolaní budovať bratstvo ako zábranu proti nenávisti, násiliu a nespravodlivosti.“

Pápež venuje osobitný pozdrav veľkému imámovi káhirského Al-Azharu Ahmedovi Al-Tajíbovi, s ktorým pred troma rokmi v Abú Zabí spoločne podpísali Dokument o ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete. Pripomína rezolúciu Valného zhromaždenia OSN, ktorou bol ustanovený 4. február ako Medzinárodný deň ľudského bratstva.

Plagát s mottom 2. medzinárodného dňa ľudského bratsktva
Plagát s mottom 2. medzinárodného dňa ľudského bratsktva

Treba „šíriť kultúru pokoja“, zdôrazňuje Svätý Otec a hovorí o univerzálnej hodnote bratstva a o postoji vzájomného prijatia bez vylučovania kohokoľvek:

„Bratstvo je jednou zo základných a univerzálnych hodnôt, ktoré by mali byť základom vzťahov medzi národmi tak, aby sa tí, ktorí trpia alebo sú znevýhodnení, necítili vylúčení a zabudnutí, ale aby boli prijatí a podporovaní ako súčasť jednej ľudskej rodiny. Sme bratia!

Všetci sa v našom vzájomnom zdieľaní bratského cítenia 

musíme stať šíriteľmi kultúry pokoja, ktorá podporuje trvalo udržateľný rozvoj, toleranciu, začlenenie, vzájomné porozumenie a solidaritu. (...)

Všetci sme rôzni, a predsa všetci rovnakí, a toto obdobie pandémie nám to ukázalo. Ešte raz opakujem: sami sa nezachránime! (...)

Všetci žijeme pod jednou oblohou a v mene Boha sa my, jeho stvorenia, musíme uznať za bratov a sestry. Ako veriaci, ktorí patria k rôznym náboženským tradíciám, máme plniť svoju úlohu. Aká je to úloha? Pomáhať našim bratom a sestrám, aby pozdvihli pohľad a modlitby k nebu.

Pozdvihnime oči k nebu, lebo kto sa úprimným srdcom klania Bohu, miluje aj svojho blížneho. Bratstvo nás vedie k tomu, aby sme sa otvorili Otcovi všetkých a videli v druhom brata a sestru, aby sme sa delili o život, podporovali sa navzájom, milovali a poznávali druhých.“

Plagát predchádzajúceho ročníka Medzinárodného dňa ľudského bratstva
Plagát predchádzajúceho ročníka Medzinárodného dňa ľudského bratstva

V takmer 8-minútovom príhovore pápež František podnecuje všetkých prežívať v konkrétnych situáciách vzájomnú jednotu v rozmanitosti a solidárnosť s druhými. Varuje tiež pred kolapsom, ktorý hrozí, ak sa nebudeme považovať za bratov:

„Je vhodný deň na to, aby sme si podali ruky, 

aby sme oslávili našu jednotu v rozmanitosti – jednotu, nie uniformitu, jednotu v rozmanitosti – a povedali komunitám a spoločnostiam, v ktorých žijeme, že nastal čas bratstva. Všetci spolu, pretože je zásadne dôležité byť solidárnymi navzájom.

A preto opakujem, že dnes nie je čas na ľahostajnosť: buď sme bratmi, alebo sa všetko rúca. A to nie je akési čisto literárne vyjadrenie tragédie, nie: je to pravda! Buď budeme bratia, alebo sa všetko zrúti; vidíme to v malých vojnách, v tejto rozkúskovanej tretej svetovej vojne, ako sa ničia národy, ako deti nemajú čo jesť, ako upadá vzdelávanie... Je to deštrukcia. Buď sme bratia, alebo sa všetko rúca.

Teraz nie je čas na zábudlivosť. Každý deň si musíme pripomínať, čo Boh povedal Abrahámovi: že keď pozdvihne pohľad k hviezdam na oblohe, uvidí prísľub svojho potomstva, teda nás (porov. Medzináboženské stretnutie v Ure, 6. marca 2021). Prísľub, ktorý sa následne naplnil aj v našich životoch: prísľub bratstva širokého a žiarivého ako hviezdy na oblohe!“

Na záver videoposolstva Svätý Otec vyjadruje povzbudenie k náročnej, ale nevyhnutnej ceste k bratstvu a ďakuje všetkým, ktorí po nej kráčajú:

„Cesta bratstva je dlhá, a je to cesta náročná, ale je záchrannou kotvou pre ľudstvo. Toľkým signálom hrozby, temným časom, logike konfliktu dávame do protiváhy znak bratstva, ktoré tým, že druhého prijíma a rešpektuje jeho identitu, nabáda ho na spoločnú cestu. Nie rovnakí, nie: bratia, každý s vlastnou osobnosťou, so svojou jedinečnosťou.

Vďaka všetkým, ktorí konajú s presvedčením, že sa dá žiť v harmónii a pokoji, vedomí si potreby bratskejšieho sveta, pretože všetci sme Božie stvorenia: bratia a sestry.“

Plný text posolstva v talianskom origináli a svetových jazykoch

-mh, jb-

Video: Ľudské bratstvo, spoločný domov Abrahámových detí

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

04 februára 2022, 11:05