Hľadaj

Kardinál Ayuso v Dubaji: Pandémia spojila ľudskú rodinu v bratstve

V piatok 4. februára sa bude sláviť druhý ročník Medzinárodného dňa ľudského bratstva, vyhláseného Organizáciou spojených národov v súvislosti s výročím Dokumentu o ľudskom bratstve, podpísaného v roku 2019 pápežom Františkom a veľkým imámom Al-Azharu Al-Tajíbom. Svätá stolica si výročie pripomenie podujatiami v rámci výstavy Expo v Dubaji, na ktorej má aj svoj pavilón.

V porovnaní s minulým rokom, kedy sa Medzinárodný deň ľudského bratstva slávil kvôli pandémii virtuálnym spojením cez médiá, tentoraz pôjde o fyzické stretnutie. Hlavné slávenie druhého ročníka sa uskutoční na výstave Expo v Dubaji, ktorej téma znie „Prepájanie myslí, vytváranie budúcnosti“ (Connecting minds, creating the future) a Svätá stolica je na nej zastúpená prostredníctvom Pápežskej rady pre kultúru.

V Dubaji sa okrem konferencie o ľudskom bratstve v pavilóne Svätej stolice bude konať aj pochod za bratstvo. Prítomní budú kardinál Ayuso, ktorý je v súčasnosti predsedom Vysokého výboru pre ľudské bratstvo, ako aj zástupca veľkého imáma a rektora univerzity Al-Azharu, ďalší členovia výboru i reprezentanti krajín zastúpených na Expo.

Rozhovor s kardinálom Ayusom Guixotom

Predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg kardinál  Miguel Ángel Ayuso Guixot, ktorý sa už nachádza v Dubaji, v rozhovore pre Vatican News zdôrazňuje, že tri roky po podpísaní historického dokumentu a viac ako rok po vydaní encykliky Fratelli tutti svet potrebuje „zodpovednosť a konkrétne kroky, aby sa toto ľudské bratstvo mohlo šíriť a podporovať na rôznych úrovniach“.

Na otázku ako pokračuje práca Vysokého výboru pre ľudské bratstvo pri plnení cieľov dokumentu, jej predseda kardinál Ayuso odpovedá:

„Pokračuje dobre v tom zmysle, že sa snažíme povzbudzovať skupiny, komunity, inštitúcie a organizácie, pretože zodpovednosť, ktorú sme dostali od Svätého Otca i od veľkého imáma Al-Azharu, nebola zodpovednosťou, aby sme museli urobiť všetko, ale zodpovednosťou zabezpečiť, aby sa hodnoty Dokumentu o ľudskom bratstve oživili v komunitách, krajinách a v ľudskej rodine ako takej.

Takže to, čo robíme, a sme v tejto chvíli s tým spokojní, je povzbudzovanie spoločenstiev, povzbudzovanie organizácií, povzbudzovanie náboženských predstaviteľov, aby sa na všetkých úrovniach, dokonca aj na osobnej úrovni, spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle, toto ľudské bratstvo mohlo šíriť, byť svedkom a žiť medzi členmi veľkej ľudskej rodiny.“

Vedomie potreby bratstva bolo posilnené aj utrpením pandémie, ktorá spojila ľudskú rodinu, pretože „všetci sme na jednej lodi“, konštatuje kard. Ayuso:

„Nezabúdajme, že krátko po začatí našej práce nás na ceste postretol prvok, ktorý je spoločný pre nás všetkých ako ľudskú rodinu: pandémia. Pretože, ako povedal pápež František 27. marca 2020, v srdci tejto pandémie „sme všetci na jednej lodi“, a preto, ak nás obmedzila v rozsahu činnosti, zároveň nás spojila s celou ľudskou rodinou. A to nás uprostred tohto utrpenia priviedlo na cestu solidarity, služby, ktorá nepochybne vytvorila a posilnila ducha bratstva, po ktorom všetci tak túžili a ktorý si všetci želali.“

Slová pápeža Františka pri generálnej audiencii

Medzinárodný deň ľudského bratstva, ktorý sa bude sláviť 4. februára, pripomenul aj pápež František pri generálnej audiencii v stredu 2. februára. Vyjadril nádej, že sa podaria konkrétne kroky na potvrdenie toho, „že dnešok je časom bratstva":

„Pozajtra, 4. februára, sa bude sláviť 

druhý Medzinárodný deň ľudského bratstva. Je dôvodom k spokojnosti, že národy na celom svete sa spájajú pri tejto oslave, ktorej cieľom je podpora medzináboženského a medzikultúrneho dialógu, ako sa to požaduje aj v Dokumente o ľudskom bratstve pre mier a spolunažívanie, ktorý 4. februára 2019 v Abú Zabí podpísal veľký imám Al-Azharu Ahmad Al-Tajíb a ja.

Bratstvo znamená osloviť druhých, rešpektovať ich a počúvať ich s otvoreným srdcom. Dúfam, že spolu s veriacimi iných náboženstiev a ľuďmi dobrej vôle podnikneme konkrétne kroky, aby sme potvrdili, že dnešok je časom bratstva, a vyhli sa tak vyvolávaniu stretov, rozkolov a uzatváraniu sa do seba. Modlime sa a angažujme sa každý deň, aby sme všetci žili v pokoji ako bratia a sestry.“

-mh, jb-

03 februára 2022, 12:09