Hľadaj

V januári pápež pozýva k modlitbe za nábožensky diskriminovaných

Pápež František v úvodnom mesiaci nového roka pozýva k modlitbe za všetkých nábožensky diskriminovaných a prenasledovaných. Nejde tu len o slobodu bohoslužby, ale o uznanie človeka za brata v jeho odlišnosti, zdôrazňuje Svätý Otec so slovami: „Rozhodnime sa pre cestu bratstva. Pretože buď sme bratmi, alebo všetci prehráme.“

Apoštolát modlitby (Svetová sieť modlitby pápeža) 4. januára zverejnil krátke video, v ktorom pápež František predkladá svoj januárový 

modlitbový úmysel nasledujúceho znenia:

„Modlime sa za všetkých diskriminovaných pre svoje náboženstvo a prenasledovaných, aby spoločenstvá, v ktorých žijú, uznali ich dôstojnosť a práva vyplývajúce z bratstva všetkých ľudí.“

Vo videu Svätý Otec v španielčine hovorí:

„Ako je možné, že v súčasnosti mnohé náboženské menšiny trpia diskrimináciou alebo prenasledovaním? Ako môžeme v tejto tak civilizovanej spoločnosti dovoliť, aby boli ľudia prenasledovaní jednoducho len preto, že verejne vyznávajú svoju vieru? Je to nielen neprijateľné, ale aj neľudské, je to šialenstvo.

Náboženská sloboda sa neobmedzuje len na slobodu kultu, čiže na bohoslužbu v deň predpísaný príslušnými posvätnými knihami, ale vedie nás doceňovať druhého v jeho odlišnosti a rozpoznať v ňom skutočného brata.

Ako ľudské bytosti máme toľko spoločného, že môžeme spolunažívať a prijímať naše rozdiely s radosťou, že sme bratia. A nech nejaký malý rozdiel alebo rozdiel podstatný, akým je ten náboženský, nezatemní veľkú jednotu v tom, že sme bratia. Rozhodnime sa pre cestu bratstva. Pretože buď sme bratmi, alebo všetci prehráme.

Modlime sa, aby všetci, ktorí trpia náboženskou diskrimináciou a prenasledovaním, našli v spoločnostiach, v ktorých žijú, uznanie a dôstojnosť vyplývajúcu z toho, že sme si bratmi a sestrami.“

ACN: Náboženská sloboda súvisí s dôstojnosťou človeka

Apoštolát modlitby v tlačovej správe uvádza, že podľa Správy ACN o náboženskej slobode vo svete, vydanej v apríli 2021, je náboženská 

sloboda porušovaná v tretine krajín sveta, kde žije približne 5,2 miliardy ľudí. Viac než 646 miliónov kresťanov žije v krajinách, kde sa nedodržiava náboženská sloboda.

Tlačová správa zároveň cituje nasledujúce slová výkonného riaditeľa Pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi Thomasa Heineho-Gelderna:

„Sme pevne presvedčení, že sloboda vyznávať alebo nevyznávať akékoľvek náboženstvo je základným ľudským právom, ktoré je priamo späté s dôstojnosťou každej osoby. ... Ako by sme mohli brániť práva kresťanského spoločenstva, ak najprv nebránime všeobecné právo?

Náboženstvo je často manipulované na vyvolanie vojen. ... Obrana práva na náboženskú slobodu je základom pre odhalenie reality týchto konfliktov. Náboženské spoločenstvá zohrávajú ústrednú úlohu, keď takpovediac „nič nefunguje“ na politickej alebo diplomatickej úrovni v regiónoch pohrúžených vo vojne a v kríze.

Svet si musí uvedomiť, že vyhliadky na mierové spolužitie budú pochmúrne, ak sa nebude rešpektovať sloboda náboženského vyznania alebo viery ako základné ľudské právo založené na ľudskej dôstojnosti každého človeka“.

Prehlbovať si úctu k Svätému písmu 

Okrem celocirkevného úmyslu vybraného Svätým Otcom má Apoštolát modlitby aj úmysly na úrovni jednotlivých miestnych cirkví.  Úmysel slovenských biskupov sa v januári zameriava na vzťah ku Svätému písmu:

„Aby sme si prehlbovali úctu k Svätému písmu ako prameňu Božieho zjavenia, lepšie spoznávali Božie slovo a podľa neho žili.“

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

04 januára 2022, 17:50