Hľadaj

V novembri sa Svätý Otec modlí za ľudí trpiacich depresiou a vyhorením

„Za ľudí, ktorí trpia depresiami alebo sú na pokraji so silami, aby nachádzali podporu a svetlo, ktoré ich znovu otvorí pre život.“ To je novembrový úmysel Svetovej siete modlitby pápeža (Apoštolátu modlitby), v súvislosti s ktorým pápež František pozýva načúvať týmto ľuďom a byť im po boku.

Svätý Otec sa v novembrovom videu prihovára týmito slovami:

„Preťaženie prácou a stres spôsobujú u mnohých ľudí extrémne vyčerpanie - psychické, emocionálne, duševné i fyzické. Dochádza k tomu, že smútok, apatia a duchovná únava ovládnu život ľudí preťažených súčasným životným tempom.

Snažme sa byť po boku tých, ktorí sú vyčerpaní, zúfalí, bez nádeje: neraz len jednoducho načúvaním v tichu, lebo nemôžeme ísť človeku povedať: „Nie, život nie je taký. Počúvaj ma, dám ti recept.“ Neexistuje recept.

A ďalej nezabúdajme, že popri nenahraditeľnej, užitočnej a účinnej psychologickej podpore pomáhajú aj Ježišove slová. Prichádza mi na myseľ i do srdca: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinok“.

Modlime sa, aby ľudia trpiaci depresiou alebo vyhorením našli u všetkých oporu a získali svetlo, ktoré ich otvorí životu.“

Cirkev v službe ľuďom trpiacim depresiami

V prídavnej správe Svetová sieť modlitby pápeža uvádza príklad z USA, kde funguje katolícke združenie pracovníkov psychologickej pomoci (Association of Catholic Mental Health Ministers), ktoré ponúka duchovnú podporu ľuďom trpiacim duševnými chorobami a podporuje opatrenia na zabránenie akejkoľvek diskriminácii, ktorá by im bránila v plnej účasti na živote Cirkvi.

Správa Apoštolátu modlitby ďalej uvádza údaje zo štúdie uverejnenej v tomto roku, že celosvetovo každý desiaty človek žije s duševnou poruchou: spolu približne 792 miliónov ľudí, čo predstavuje 11% populácie. Najčastejšie ide o depresie (264 miliónov, 3%)

a úzkosti (284 miliónov, 4%). OSN upozorňuje, že depresia v mnohých prípadoch môže viesť k samovražde, najmä u mladých ľudí vo veku 15 až 29 rokov.

Keďže pandémia ešte viac prehĺbila toto utrpenie mnohých ľudí, medzinárodný riaditeľ Svetovej siete modlitby pápeža páter Frédéric Fornos SJ dal do pozornosti osobitný dokument vypracovaný vatikánskym Dikastériom pre integrálny ľudský rozvoj. Je určený tým, ktorí chcú pomáhať a sprevádzať ľudí s psychickým utrpením, najmä v dôsledku pandémie.

Modlitbový úmysel slovenských biskupov

Napokon je tu úmysel Apoštolátu modlitby zvolený miestnou cirkvou. Modlitbový úmysel slovenských biskupov na november znie:

„Aby sme pamätali na našich zosnulých a získavali pre nich odpustky“.

V súvislosti s týmto povzbudením pripomeňme aj rozhodnutie Apoštolskej penitenciárie o predĺžení možnosti získavania odpustkov pre duše zosnulých až do konca novembra.

-mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

03 novembra 2021, 16:05