Hľadaj

Pápež František Pápež František 

Pápež píše ruským katolíkom pri 30. výročí zriadenia cirkevnej štruktúry

Nech je katolícke spoločenstvo v Ruskej federácii „evanjeliovým semienkom, ktoré s radosťou a pokorou ponúka jasnú transparentnosť Božieho kráľovstva“. Takto píše pápež František v posolstve katolíckej komunite latinského obradu v Rusku pri príležitosti 30. výročia ustanovenia tamojších apoštolských administratúr pre katolíkov latinského rítu.

Svätého Otca na tohtoročných oslavách reprezentuje Mons. Giovanni d’Aniello, apoštolský nuncius v Ruskej federácii a v Uzbekistane.

Ako píše pápež v posolstve, jubileum, ktoré slávia katolíci latinského obradu v Ruskej federácii je príležitosťou „rásť podľa evanjelia, usilovať sa o to, aby sa stali spoločenstvami čoraz poddajnejšími Božiemu slovu, vedenými nádejou a podporovanými utešujúcou pevnosťou Ducha; v poslušnosti najvyššiemu 

prikázaniu lásky, otvorenými pre stretávanie sa a solidárne zdieľanie so všetkými, osobitne s bratmi a sestrami Pravoslávnej cirkvi“.

Táto radostná skutočnosť má byť zároveň príležitosťou k obnove spoločenstiev a k odstraňovaniu pokušení, akými sú „sebapresadzovanie či sebaoslavovanie, aby sme sa lepšie držali tých istých citov a zmýšľania, aké mal Ježiš Kristus“, píše pápež a dodáva:

„Mojím žičením je, aby táto spomienka podnietila celé katolícke spoločenstvo v Ruskej federácii, aby bolo evanjeliovým semienkom, ktoré s radosťou a pokorou ponúka jasnú transparentnosť Božieho kráľovstva. Prajem vám, aby ste boli spoločenstvom mužov a žien, detí a dospelých, mladých a seniorov, kňazov a laikov, zasvätených osôb a ľudí hľadajúcich povolanie, ktorí sa usilujú o spoločenstvo so všetkými, aby v rodinnom živote a v každej oblasti každodenného života vydávali jednoduché a veľkorysé svedectvo o prijatom dare milosti. Je to veľmi milé Bohu a prispieva to k spoločnému dobru celej spoločnosti. Kresťanské svedectvo vyniká osobitne tým, že sa ujíma druhých, najmä tých najnúdznejších a najzanedbanejších.“

Svätý Otec ruským katolíkom pripomína, aké dôležité je kráčať spoločne so všetkými kresťanmi a „krok za krokom postupovať na ceste jednoty“. Dodáva:

„Keď sa budeme modliť za všetkých a slúžiť tým, s ktorými zdieľame rovnaké človečenstvo, ktoré Ježiš neoddeliteľne spojil so sebou, znovu objavíme, že sme bratmi a sestrami na spoločnej púti smerom k cieľu spoločenstva, ktoré nám Boh ukazuje pri každom eucharistickom slávení.“

V závere posolstva pápež píše:

„Zostaňme zjednotení v Kristovi: nech nám Duch Svätý, vliaty do našich sŕdc, dá pocítiť, že sme deťmi Otca, bratmi a sestrami medzi sebou i so všetkými. Nech Najsvätejšia Trojica, neprestajný zdroj lásky, posilní našu súdržnosť a túžbu podporovať ju v každej oblasti.“

Svätý Otec zároveň udeľuje ruským katolíkom latinského obradu svoje apoštolské požehnanie na príhovor Matky Božej a sv. Jozefa.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

12 októbra 2021, 11:53