Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Pápež vyjadril radosť z prezentácie encykliky Fratelli tutti v Rusku

V Moskve v dnešnú stredu 3. marca predstavili encykliku pápeža Františka Fratelli tutti v ruskom jazyku. Jedinečnou skutočnosťou je, že preklad vznikol z iniciatívy moslimskej komunity Ruskej federácie. Svätý Otec pri príležitosti prezentácie listom vyjadril svoju vďačnosť a radosť z tejto bratskej spolupráce.

„Ako krásne a radostné prekvapenie som prijal správu, že encyklika Fratelli tutti bola preložená do ruštiny a bude predstavená v Moskve,“ píše pápež vo svojom liste a dodáva:

„Tiež ma potešila a dojala skutočnosť, že to bolo Medzinárodné moslimské fórum (Muslim International Forum), ktoré sa postaralo o tento preklad do ruského jazyka. [...] Vskutku, v globalizovanom a vzájomne prepojenom svete, v ktorom žijeme, má gesto urobené v jednom kúte odozvu v každej inej časti.

Navyše mám nádej, že otvorené a úprimné konfrontovanie sa s témami Fratelii tutti môže napomôcť dialógu medzi náboženstvami.

Bratstvo sa totiž rodí zo skutočnosti prihlásenia sa k jednému Otcovi. A ak sme všetci deťmi jedného Otca, potom sa môžeme nazývať bratmi a predovšetkým podľa toho žiť.“

Na moskovskej prezentácii encykliky boli prítomní tamojší apoštolský nuncius Giovanni D´Aniello a moskovský arcibiskup Paolo Pezzi, ktorý je aj predsedom Konferencie biskupov Ruska.

-mh, jb-

03 marca 2021, 15:34