Hľadaj

Septembrové video Svätého Otca: Za životný štýl šetrný voči prírode

V mesiaci september vyzýva pápež František cez Apoštolát modlitby myslieť na to, aký štýl života žijeme. Obracia sa obzvlášť na mládež, no všetkých veriacich pozýva spojiť s modlitbou úsilie žiť v jednoduchosti a byť šetrnými k životnému prostrediu.

V krátkom  videu publikovanom 1. septembra Svetovou sieťou modlitby pápeža (Apoštolát modlitby) Svätý Otec hovorí:

„Mám veľkú radosť, keď vidím, že mladí ľudia majú odvahu púšťať sa do projektov na zlepšenie životného prostredia i na zlepšenie spoločnosti, pretože obidve veci idú ruka v ruke. My dospelí sa môžeme od mladých veľa naučiť, pretože pokiaľ ide o starostlivosť o planétu, sú mladí ľudia na čele.

Vezmime si z nich príklad a uvažujme, zvlášť v týchto časoch zdravotnej, sociálnej a environmentálnej krízy, nad naším životným štýlom. Nad tým, že náš spôsob stravovania, spotreby, cestovania, či nášho nakladania s vodou, energiou, plastmi a rozličnými materiálnymi vecami, je často škodlivý pre Zem. Rozhodnime sa pre zmenu! Posuňme sa spolu s mladými k jednoduchším životným štýlom, šetrnejším k životnému prostrediu.

Modlime sa, aby sme všetci urobili odvážne rozhodnutia, nevyhnutné pre striedmejší a ekologicky udržateľný život, inšpirovaní mládežou, ktorá sa už angažuje v tejto zmene. A nie sú hlúpi, lebo sa zasadzujú za svoju vlastnú budúcnosť. Preto chcú zmeniť to, čo časom zdedia, keď tu už my nebudeme.“

Modlitba obetovania dňa

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou.

Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Všeobecný úmysel: Aby sme všetci vedeli robiť odvážne rozhodnutia v prospech jednoduchého životného štýlu, šetrnému voči životnému prostrediu, a aby sme sa tešili z mládeže, ktorá si radikálne osvojila tento štýl.

Úmysel slovenských biskupov: Aby sa posolstvo evanjelia stávalo viditeľným v praktických činoch a živote našej spoločnosti.

História a súčasnosť Apoštolátu modlitby

Zrod Apoštolátu modlitby v roku 1844 vo Francúzsku a následné rozšírenie tejto iniciatívy po celom svete sa spája s rehoľou jezuitov. Jej spiritualita má základ v úcte k Ježišovmu Srdcu, v prijatí jeho výzvy aktívne sa zapojiť do záchrany sveta Božím milosrdenstvom. Praktizovanie tejto spirituality spočíva v obetovaní bežných každodenných aktivít, modlitieb, radostí a utrpení na úmysly Svätého Otca.

Apoštolát modlitby dnes funguje v 98 krajinách a je spojený aj s Eucharistickým hnutím mládeže. Na šírenie úmyslov Svätého Otca a pomoc ľuďom prehĺbiť sa v duchovnom živote tradične využíva časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. V posledných rokoch sa rozvinuli aj ďalšie mediálne formy Apoštolátu modlitby. Patria sem krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org) a tiež ponuky digitálnej platformy s dennými meditatívnymi podnetmi (www.clicktopray.org) vo viacerých svetových jazykoch.

-mh, jb-

01 septembra 2021, 16:00