Hľadaj

Augustový úmysel Svätého Otca: Cirkev na ceste obnovy pre evanjelizáciu

Svetová sieť modlitby pápeža pripravila na mesiac august video s jeho úmyslom. Zameraný je na obnovu Cirkvi, aby naplno slúžila svojmu poslaniu evanjelizovať svet.

Svätý Otec pozýva veriacich modliť sa „za Cirkev, aby od Ducha Svätého prijala milosť a silu obnovovať sa v duchu evanjelia.“ Názov videoposolstva „Cirkev, ktorá kráča“ alebo „Cirkev na ceste“ poukazuje aj na blížiaci sa začiatok synodálneho procesu, ktorý sa v rámci celej Cirkvi začne v októbri.

V augustovom videoposolstve pre Apoštolát modlitby pápež František hovorí:

„Vlastným povolaním Cirkvi je evanjelizovať, čo však neznamená robiť prozelytizmus. Evanjelizácia je jej povolaním. Ba ešte viac: 

evanjelizácia je samotnou totožnosťou Cirkvi.

Obnoviť Cirkev môžeme jedine rozoznávaním Božej vôle v našom každodennom živote a podujatím sa na premenu pod vedením Ducha Svätého. Táto premena spočíva v našej osobnej reforme. Umožnime Duchu Svätému, ktorý je Božím darom v našich srdciach, aby nám pripomínal, čomu Ježiš učil, a aby nám to pomáhal uskutočňovať.

Začnime s reformovaním Cirkvi reformou nás samých. Bez vopred hotových ideí, bez ideologických predsudkov, bez strnulosti, ale vychádzajúc z duchovnej skúsenosti, zo skúsenosti modlitby, dobročinnej lásky, zo skúsenosti služby.

Snívam o ešte misionárskejšom rozhodnutí, ktoré vykročí k stretnutiu s druhými bez prozelytizmu a pretransformuje všetky štruktúry Cirkvi pre evanjelizáciu súčasného sveta.

Pamätajme, že Cirkev má problémy vždy, vždy má krízy, pretože je živá. To, čo je živé, prechádza krízami. Len mŕtvi sa nedostávajú do kríz.

Modlime sa za Cirkev, nech získava od Ducha Svätého milosť a silu, aby sa reformovala vo svetle evanjelia.“  

V rámci Apoštolátu modlitby pripomeňme aj augustový úmysel slovenských biskupov, zameraný na blížiaci sa eucharistický kongres v dňoch od 5. do 12. septembra v Budapešti:

„Aby Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa bude konať na budúci mesiac v Budapešti, povzbudil veriacich k prehĺbeniu úcty ku Kristovej prítomnosti v Najsvätejšej sviatosti.“

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

03 augusta 2021, 16:35