Hľadaj

V júli sa Svätý Otec modlí za sociálne priateľstvo

Pápež František v mesiaci júl vyzýva k modlitbe za rozvíjanie sociálneho priateľstva medzi ľuďmi. Ide o cestu, ktorú navrhol vo svojej encyklike Fratelli tutti pre „chorý svet“, aby tu „už viac nebolo miesta pre nepriateľstvo a vojnu“.

Plné znenie júlového úmyslu Svätého Otca, ktorý šíri Svetová sieť modlitby pápeža alebo tzv. Apoštolát modlitby, 

znie: „Aby sme sa odvážne a s nadšením usilovali nadväzovať dialóg a budovať priateľstvo, keď nastanú konfliktné situácie v sociálnej, ekonomickej či politickej oblasti.“

Svätý Otec na túto tému v krátkom videu hovorí:  

„Biblia hovorí, že ten, kto nájde priateľa, nájde poklad. Chcel by som všetkým navrhnúť, aby sme prekročili rámec skupín priateľov a budovali sociálne priateľstvo, tak potrebné pre dobré spolužitie.

Aby sme sa stretli predovšetkým s tými najchudobnejšími a najzraniteľnejšími. S tými, čo žijú na perifériách. Aby sme sa vzdialili od populizmov, ktoré zneužívajú úzkosti ľudí bez toho, aby poskytli riešenia, navrhujúc akúsi „mystiku“, ktorá nič nerieši.

Aby sme unikli sociálnemu nepriateľstvu, ktoré len ničí, a vymanili sa z „polarizácie“. A toto nie je vždy ľahké, predovšetkým dnes, keď sa istá časť politiky, spoločnosti a médií usiluje vytvárať nepriateľov, aby ich potom porazila v mocenských hrách.

Dialóg je cesta, ako hľadieť na realitu novým spôsobom a oduševniť sa pre výzvy budovania spoločného dobra.

Modlime sa, aby sme v konfliktných sociálnych, ekonomických a politických situáciách boli architektmi dialógu, architektmi priateľstva, odvážnymi a zanietenými, mužmi a ženami, čo vždy podajú ruku, a aby tu už viac nebolo miesta pre nepriateľstvo a vojnu.“

Pripomeňme aj júlový úmysel slovenských biskupov:

„Aby živá úcta k svätým Cyrilovi a Metodovi bola podnetom novej evanjelizácie celej našej spoločnosti.“

-zk-

01 júla 2021, 13:35