Hľadaj

Svätý Otec trávil čas s pacientmi a personálom nemocnice Gemelli

V nedeľu 11. júla, v siedmy deň strávený v nemocnici, pápež František rozoslal dva krátke odkazy cez Twitter @Pontifex. Oba sú zamerané na chorých a na starostlivosť o zdravie. Video zverejnené cez kanál YouTube Vatican News zachytáva atmosféru poludňajšej modlitby Anjel Pána z balkóna nemocnice Policlinico Gemelli a srdečné stretnutia Svätého Otca s pacientmi a nemocničným personálom.

V odkazoch cez Twitter pápež František píše:

„Modlime sa za všetkých chorých, aby nik nebol ponechaný osamote. Nech môže každý dostať pomazanie vo forme vypočutia, blízkosti, starostlivosti. Všetci ho môžeme darovať návštevou, telefonátom, podanou rukou.“

„Počas týchto dní v nemocnici som zakúsil, aká dôležitá je dobrá zdravotná starostlivosť, prístupná všetkým. Nestraťme toto vzácne dobro, pre ktoré je potrebné úsilie všetkých.“

Svätý Otec je ešte stále v rekonvalescencii, no priaznivý pooperačný vývoj mu umožňuje čiastočné obnovenie pracovných aktivít striedavo s odpočinkom.

-jb-

11 júla 2021, 20:01