Hľadaj

Vatican News
Modlitba Anjel Pána 11. júla 2021 Modlitba Anjel Pána 11. júla 2021 

Anjel Pána z balkóna nemocnice Gemelli: Pomazanie blízkosťou a nehou

Týždeň po operácii sa už pápež František opäť prihovoril veriacim pri nedeľnom poludňajšom stretnutí: „Cítil som vašu blízkosť a podporu vašich modlitieb. Ďakujem vám zo srdca!“ Po udelení požehnania sa osobitne vyjadril na podporu Haiti, ktoré je po atentáte na prezidenta v kritickej situácii. Pripomenul aj sviatok patróna Európy sv. Benedikta a Nedeľu mora.

Modlitbu Anjel Pána v nedeľu 11. júla viedol pápež František z balkóna na najvyššom poschodí nemocnice Gemelli, kde mu spoločnosť robili detskí pacienti. Stovky ľudí pred budovou srdečným aplauzom privítali prvé verejné vystúpenie pápeža po týždni hospitalizácie. S jemným úsmevom na tvári Svätý Otec gestom ruky zdravil na diaľku všetkých, ktorí sa prišli spolu s ním pomodliť na toto netradičné miesto.

Vychádzajúc z evanjelia 15. cezročnej nedele sa Svätý Otec v krátkom biblickom podnete zameral na dôležitosť prejavov lásky voči chorým. Hovoril o „pomazaní blízkosťou a nehou“, akým je citlivé vypočutie, opatera, návšteva či podanie pomocnej ruky. Pri tejto príležitosti pápež zdôraznil veľký význam verejného systému zdravotnej starostlivosti bezplatne prístupného pre všetkých.

Videozáznam

Biblické zamyslenie

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Som rád, že môžem zachovať nedeľné stretnutie pri Anjel Pána aj tu na poliklinike Gemelli. Ďakujem vám všetkým: cítil som vašu blízkosť a podporu vašich modlitieb. Ďakujem vám zo srdca! Evanjelium, ktoré sa číta pri dnešnej liturgii nám hovorí, že Ježišovi učeníci, ktorých on vyslal, „pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali“ (Mk 6,13).

Tento „olej“ v nás evokuje aj sviatosť pomazania chorých, ktorá dáva útechu duchu i telu. Ale tento „olej“ znamená tiež počúvanie, blízkosť, starostlivosť, nežnosť toho, kto sa stará o chorého človeka: je to ako pohladenie, vďaka ktorému sa človek cíti lepšie, utišuje mu bolesť a pozdvihuje ho.

My všetci, skutočne všetci, skôr alebo neskôr 

potrebujeme toto „pomazanie“ blízkosťou a nehou, a  všetci ho tiež môžeme darovať niekomu druhému v podobe návštevy, telefonátu, podanej ruky tomu, kto potrebuje pomoc. Pripomeňme si, že pri poslednom súde – ako to stojí v Evanjeliu podľa Matúša 25 – jednou z vecí, na ktorú sa nás budú pýtať bude, ako blízko sme boli ku chorým.

V týchto dňoch hospitalizácie v nemocnici som opäť pocítil, aká dôležitá je dobrá zdravotná starostlivosť, prístupná všetkým, tak ako je to v Taliansku a aj v iných krajinách. Zdravotný systém, ktorý je zadarmo a ktorý zaručuje dobrú starostlivosť, dostupnú všetkým. Nestraťme toto vzácne dobro. Treba ho uchovať! A preto je potrebné, aby sme sa všetci angažovali, lebo slúži všetkým a vyžaduje si príspevok všetkých.

Aj v Cirkvi sa niekedy udeje, 

že sa nejaké zdravotnícke zariadenie kvôli nie práve dobrému vedeniu ocitne v zložitej ekonomickej situácii, a prvá myšlienka, ktorá nás napadne, je predať ho. Ale povolanie v Cirkvi nie je mať peniaze, ale slúžiť, a služba je vždy zadarmo. Nezabudnite na to: treba uchovať bezplatné inštitúcie.

Chcem vyjadriť svoje ocenenie a povzbudenie lekárom a všetkým zdravotníkom a personálu tejto nemocnice i ostatných nemocníc. Pracujú veľa! A modlime sa za všetkých chorých. Tu je so mnou niekoľko chorých detských priateľov... Prečo trpia deti? Prečo trpia deti, to je otázka, ktorá sa dotýka srdca.

Sprevádzajme ich modlitbou a modlime sa za všetkých chorých, najmä za tých, ktorí sú v najťažších stavoch: aby nik nebol ponechaný osamote, aby každý mohol dostať pomazanie vo forme vypočutia, blízkosti, nehy a starostlivosti. Prosme o to na príhovor Panny Márie, našej Matky, ktorá je Uzdravenie nemocných.“

Svätého Otca sprevádzali pri modlitbe detskí pacienti
Svätého Otca sprevádzali pri modlitbe detskí pacienti

Po spoločnej mariánskej modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania Svätý Otec pridal niekoľko aktuálnych výziev a pozdravov:

Solidarita s obyvateľmi Haiti

„Drahí bratia a sestry, v posledných dňoch bola moja modlitba často zameraná na Haiti, po zavraždení prezidenta a zranení jeho manželky.

Pripájam sa k naliehavej výzve biskupov tej krajiny «odložiť zbrane, zvoliť si život, rozhodnúť sa bratsky spoločne žiť v záujme všetkých a v záujme Haiti».

Som nablízku drahému haitskému ľudu; kiež sa zastaví špirála násilia a krajina môže opäť nastúpiť na cestu k pokojnej a svornej budúcnosti.“

Nedeľa mora

Pápež pamätal aj na dnešný tematický deň, venovaný pracovníkom na moriach a oceánoch:  

„Na dnes pripadá «Nedeľa mora», venovaná osobitným spôsobom námorníkom a všetkým, ktorým je more zdrojom práce a živobytia. Modlím sa za nich a povzbudzujem všetkých, aby dbali o oceány a moria. Starajme sa o zdravie morí: žiadne plasty do mora!“

Sv. Benedikt, patrón Európy

Krátky pozdrav venoval pápež aj poľskej púti Rádia Mária do Čenstochovskej svätyne. Potom pripomenul svätca dnešného dňa, sv. Benedikta:

„Dnes sa slávi sviatok sv. Benedikta, opáta a patróna Európy. Objatie nášmu svätému ochrancovi! Blahoželáme benediktínom a benediktínkam na celom svete. A blahoželáme Európe, aby bola jednotná vo svojich zakladajúcich hodnotách.“

Svätý Otec, ktorý sa v predchádzajúcu nedeľu tesne pred svojím presunom do nemocnice rozlúčil po Anjel Pána len krátkym pozdravom „Ciao!“, tentoraz už opäť zaželal všetkým podľa svojho zvyku:

„Všetkým požehnanú nedeľu! Nezabudnite sa za mňa modliť. Dobrú chuť k obedu a dovidenia!“

-jb, mk, mkr-

Do areálu nemocnice prišli stovky ľudí
Do areálu nemocnice prišli stovky ľudí
11 júla 2021, 16:10

Čo je „Anjel Pána“

„Anjel Pána“ je modlitba, ktorú sa modlíme ako pripomenutie tajomstva Božieho vtelenia, a to zvyčajne v troch momentoch dňa: ráno, na obed a večer. Tradične na túto modlitbu zvoláva hlas zvonu o 6., 12. a 18. hodine a jej názov pochádza zo začiatočných slov: „Anjel Pána zvestoval Panne Márii“. 

Samotná modlitba pozostáva z troch biblických poukazov na tajomstvo vtelenia Ježiša Krista, ktoré sa striedajú po tri razy s modlitbou „Zdravas´ Mária“.
Túto modlitbu sa modlí Svätý Otec na Námestí sv. Petra na poludnie v nedele a slávnosti. Pred modlitbou „Anjel Pána“ sa pápež zvyčajne krátko prihovorí, čerpajúc podnety z liturgických čítaní dňa. Po modlitbe nasledujú pozdravy pútnikom.
Od Veľkej noci až do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“, modlitbu, ktorá je pripomenutím tajomstva Zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Na konci sa tri razy opakuje „Sláva Otcu...“

Nedávne Anjel Pána / Regina Coeli

Čítaj celé >