Hľadaj

Veriaci na Námestí sv. Petra v nedeľu 18. júla Veriaci na Námestí sv. Petra v nedeľu 18. júla 

Ekológia srdca: odpočinok, rozjímavý pohľad a spolucítenie

Prinášame biblické zamyslenie Svätého Otca Františka pri modlitbe Anjel Pána v 16. cezročnú nedeľu 18. júla spolu s jeho výzvami a prejavmi solidarity, ktorými pamätal na obete záplav v Nemecku, Belgicku a Holandsku, ako aj na trpiace obyvateľstvo Juhoafrickej republiky a Kuby, krajín, ktoré v poslednom týždni zachvátili sociálne nepokoje.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Ježišov postoj, ktorý pozorujeme v Evanjeliu dnešnej liturgie (Mk 6,30-34), nám pomáha chápať dva dôležité aspekty života. Tým prvým je odpočinok. Apoštolov, ktorí sa vracajú z namáhavej misie a s oduševnením rozprávajú o všetkom tom, čo vykonali, Ježiš s láskavosťou pozýva: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte“ (v. 31). Pozýva ich odpočinúť si.

Týmto nám Ježiš dáva vzácne ponaučenie. Aj keď sa raduje, keď vidí, ako sú učeníci šťastní zo znamení pri ohlasovaní, nenaťahuje s komplimentmi a otázkami, ale je starostlivý o ich fyzickú i vnútornú únavu. A prečo tak robí? Pretože ich chce vyvarovať pred nebezpečenstvom, ktoré je vždy nástrahou aj pre nás: pred nebezpečenstvom nechať sa ovládnuť chvatom neustále robiť, padnúť do pasce aktivizmu, kde tým najdôležitejším sú výsledky, ktoré dosahujeme, a to, že sa cítime byť v hlavnej role, ako absolútni protagonisti.

Koľkokrát sa to stáva aj v Cirkvi: sme zaneprázdnení, 

bežíme, myslíme si, že všetko závisí na nás, a nakoniec nám hrozí, že zanedbáme Ježiša a dávame do stredu vždy len seba.

Z tohto dôvodu Ježiš pozýva svojich (učeníkov), aby si trochu odpočinuli v ústraní, spolu s ním. Nie je to len telesný oddych, ale aj oddych srdca. Pretože nestačí „vypnúť“, treba si odpočinúť naozaj. A ako sa to robí? Na to sa potrebujeme vrátiť k podstate vecí: zastaviť sa, zostať v tichu, modliť sa, aby sme nešli z jedného chvatu pracovného do ďalšieho chvatu dovolenkového.

Ježiš sa neodťahoval pred potrebami zástupu, ale každý deň ako prvú vec sa utiahol do modlitby, do ticha, do dôvernosti s Otcom. Jeho láskyplné pozvanie – odpočiňte si trochu – by nás malo sprevádzať: varujme sa, bratia a sestry, pred honbou po výkonoch, zastavme frenetický beh, ktorý nám diktujú naše agendy. Naučme sa postáť, vypnúť mobil, kontemplovať prírodu, zregenerovať sa v dialógu s Bohom.

Predsa však nám Evanjelium hovorí o tom, že Ježiš a učeníci si nemôžu odpočinúť tak ako by chceli. Ľudia ich nájdu a prichádzajú zovšadiaľ. V tej chvíli je Pán pohnutý súcitom. A tu je ten druhý aspekt: spolucítenie, čo predstavuje Boží štýl. Boží štýl je blízkosť, súcit a nežnosť. Koľko ráz v evanjeliu, v Biblii, nachádzame túto vetu: „Mal súcit“. Ježiš, ktorý je tým pohnutý, venuje sa ľuďom a znovu sa púšťa do vyučovania (porov. v. 33-34).

Zdá sa to byť protirečením, ale v skutočnosti to ním nie je. Totiž jedine srdce, ktoré sa nenechá uniesť zhonom, je schopné pohnutia, čiže nenechať sa opantať sebou samým a vecami, čo má na práci, a dokáže si všimnúť druhých, ich rany, ich potreby. Spolucítenie sa rodí z kontemplácie. Ak sa naučíme skutočne odpočívať, staneme sa schopnými opravdivého spolucítenia. Ak si pestujeme kontemplatívny pohľad, udržíme si naše činnosti bez postoja dravosti, ktorá chce všetko vlastniť a konzumovať.

Ak zostaneme v kontakte s Pánom a nezahlušujeme v sebe to, čo je našou najhlbšou súčasťou, povinnosti nebudú mať moc obrať nás o dych a pohltiť nás. Potrebujeme – počúvajte dobre – potrebujeme „ekológiu srdca“, ktorá pozostáva z odpočinku, kontemplácie a spolucítenia. Využime na to letné obdobie!

A teraz sa modlime k Panne Márii, ktorá pestovala mlčanie, modlitbu a kontempláciu, a vždy ňou hýbe nežné spolucítenie s jej deťmi.

Solidarita pápeža: Nemecko, Belgicko, Holandsko, JAR a Kuba

Po modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania venoval Svätý Otec pozornosť najprv severozápadnej Európe postihnutej záplavami:

„Vyjadrujem svoju blízkosť obyvateľom Nemecka, Belgicka a Holandska, 

zasiahnutým katastrofálnymi povodňami. Nech Pán prijme zosnulých a uteší ich príbuzných. Nech podopiera úsilie všetkých o pomoc tým, ktorí utrpeli ťažké škody.“

Ďalšia pápežova výzva smerovala k Juhoafrickej republike:

„V poslednom týždni prišli, žiaľ, správy o prípadoch násilností, ktoré priťažilo situácii mnohých našich bratov v Juhoafrickej republike, už prv postihnutých hospodárskymi a zdravotnými ťažkosťami z dôvodu pandémie. Spoločne s biskupmi krajiny sa obraciam so dôrazným apelom na všetkých v zodpovedných funkciách, ktorých sa to týka, aby pracovali pre pokoj a spolupracovali s verejnými autoritami na poskytnutí pomoci núdznym. Nech sa nezabudne na túžbu, ktorá viedla Juhoafrickú republiku k znovuzrodeniu vo svornosti medzi všetkými jej deťmi!“

Napokon sa Svätý Otec obrátil na obyvateľov Kuby. Aj priamo na námestí sv. Petra bola prítomná väčšia skupina s kubánskymi zástavami.

„Som nablízku aj drahému kubánskemu ľudu v týchto náročných momentoch, zvlášť rodinám, ktoré tým najviac trpia. Modlím sa k Pánovi, aby mu pomáhal budovať v pokoji, dialógu a solidarite stále viac spravodlivú a bratskú spoločnosť. Povzbudzujem všetkých Kubáncov, aby sa zverili do materskej ochrany Dobrotivej Panny Márie z Cobre. Ona nech ich sprevádza na tejto ceste.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

18 júla 2021, 19:36

Čo je „Anjel Pána“

„Anjel Pána“ je modlitba, ktorú sa modlíme ako pripomenutie tajomstva Božieho vtelenia, a to zvyčajne v troch momentoch dňa: ráno, na obed a večer. Tradične na túto modlitbu zvoláva hlas zvonu o 6., 12. a 18. hodine a jej názov pochádza zo začiatočných slov: „Anjel Pána zvestoval Panne Márii“. 

Samotná modlitba pozostáva z troch biblických poukazov na tajomstvo vtelenia Ježiša Krista, ktoré sa striedajú po tri razy s modlitbou „Zdravas´ Mária“.
Túto modlitbu sa modlí Svätý Otec na Námestí sv. Petra na poludnie v nedele a slávnosti. Pred modlitbou „Anjel Pána“ sa pápež zvyčajne krátko prihovorí, čerpajúc podnety z liturgických čítaní dňa. Po modlitbe nasledujú pozdravy pútnikom.
Od Veľkej noci až do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“, modlitbu, ktorá je pripomenutím tajomstva Zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Na konci sa tri razy opakuje „Sláva Otcu...“

Nedávne Anjel Pána / Regina Coeli

Čítaj celé >