Hľadaj

Následky živelnej pohromy v Nemecku Následky živelnej pohromy v Nemecku 

Svätý Otec zaslal telegram nemeckému prezidentovi po ničivých záplavách

Vyjadrením duchovnej blízkosti a solidarity reagoval pápež František vo štvrtok 15. júla na tragické následky záplav na západe Nemecka v oblasti Kolína nad Rýnom. Vodné toky, ktoré v dôsledku prudkých dažďov vystúpili z brehov, sú príčinou už najmenej 43 obetí na životoch, desiatok nezvestných, množstva zranených a veľkých materiálnych škôd.

Prezidentovi Spolkovej republiky Nemecko Frank-Walterovi Steinmeierovi zaslal v pápežovom mene vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin telegram tohto znenia:

„Svätého Otca hlboko zasiahla správa o ťažkej prietrži mračien a záplavách v Severnom Porýní-Vestfálsku a Porýní-Falcku. Jeho Svätosť pamätá v modlitbe na ľudí, ktorí prišli o život a vyjadruje príbuzným svoju hlbokú účasť. Modlí sa zvlášť za osoby, ktoré sú ešte stále nezvestné, za zranených a za všetkých, ktorí utrpeli škody alebo ich prírodný živel pripravil o majetok. Pápež František uisťuje ich, ako aj záchranárov a pracovníkov prvej pomoci, o svojej duchovnej blízkosti a vyprosuje všetkým Božiu pomoc a ochranu.“

-jb-

15 júla 2021, 21:44