Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Myšlienky z posolstva Svätého Otca ku Dňu starých rodičov a seniorov

„Ja som s tebou po všetky dni“ – to je názvov posolstva, ktoré pápež František napísal pri príležitosti prvého Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý bude Cirkev sláviť 25. júla. Prinášame vybrané myšlienky z dnes zverejneného textu.

posolstve napísanom formou osobného listu Svätý Otec seniorom vyjadruje svoju blízkosť a zároveň ich vyzýva k misii „chrániť korene, odovzdávať vieru mladým a starať sa o maličkých“. Píše takto: 

„«Ja som s tebou po všetky dni» (porov. Mt 28,20) - to je prísľub, ktorý Pán dal učeníkom pred tým, ako vystúpil do neba, a ktorý dnes 

opakuje aj tebe, drahý starý otec, drahá stará mama. ... Sú to tiež slová, ktoré by som ti ako biskup Ríma a rovnako senior ako ty chcel adresovať pri príležitosti tohto prvého Svetového dňa starých rodičov a seniorov: celá Cirkev ti je nablízku, má ťa rada a nechce ťa nechať osamote!“ 

Svätý Otec ďalej pripomína, že seniori sú skupinou, ktorú pandémia zasiahla  obzvlášť tvrdo. Preto im píše:

„Pán pozná každé z našich utrpení... Je pri tých, ktorí zažívajú bolestnú skúsenosť toho byť odsunutý nabok; naša osamelosť – pritvrdená pandémiou – mu nie je ľahostajná.“

V posolstve poukazuje pápež František aj na tradíciu, podľa ktorej Boh poslal svojho anjela, aby utešil sv. Joachima, Ježišovho starého Otca. On i jeho manželka sv. Anna boli komunitou vyradení za to, že nemali potomstvo. Podobne chce Pán  vyslať poslov útechy k seniorom dnešných čias v podobe mladých ľudí pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov, píše pápež František a vysvetľuje svoj zámer:

„Toto je zmysel Svetového dňa, ktorý som chcel, aby sa slávil po prvýkrát práve tento rok, po dlhej izolácii a stále pomalom oživovaní spoločenského života: aby každý starý otec, každá stará mama, každý senior, osobitne ten, kto je medzi nami najosamelejší – prijal návštevu anjela!“

Pápež seniorov vyzýva čítať každý deň Bibliu. V nej sa okre iného píše, že Pán posiela robotníkov do svojej vinice v každej hodine dňa. Sám pápež je toho dôkazom, keďže už v dôchodkovom veku ho Pán povolal stať sa biskupom Ríma.

„Naším povolaním je chrániť korene, odovzdávať vieru mladým a starať sa o maličkých. ... Neexistuje vek na odchod do penzie z úlohy ohlasovať Evanjelium, z úlohy odovzdávať tradície vnúčatám. Treba sa vydať na cestu a predovšetkým, vyjsť zo seba, aby sme podnikli niečo nové. Aj pre teba je tu teda obnovené povolanie v tomto kľúčovom momente dejín. ... Chcel by som ti povedať, že je ťa treba na budovanie sveta zajtrajška, v bratstve a v sociálnom priateľstve.“

Takto píše starým rodičom Svätý Otec a menuje tri základné aspekty, ktoré charakterizujú povolanie seniorov: sny, pamäť a modlitba. „Budúcnosť sveta spočíva v spojenectve medzi mladými a seniormi“, pripomína pápež. Mladí majú rozvíjať sny seniorov o spravodlivosti, pokoji a solidarite. Svätý Otec vyzval seniorov uchovávať pamäť na vojny, ktoré prežili, aby sa z nich ďalšie generácie mohli poučiť.

„Môj predchodca pápež Benedikt, svätý senior, ktorý sa aj naďalej modlí za Cirkev a pracuje pre ňu“, povedal: «Modlitba seniorov môže chrániť svet, pomáhajúc azda razantnejšie, než namáhanie sa mnohých». ... „Tvoja modlitba je mimoriadne vzácnym zdrojom“, konštatuje pápež František.

Ako vzor uviedol Svätý Otec bl. Karola de Foucaulda, ktorý bude onedlho svätorečený: „Jeho príbeh ukazuje, ako je možné i v osamelosti vlastnej púšte orodovať za chudobných celého sveta a stať sa skutočne bratom a sestrou všetkých.“

-zk-

22 júna 2021, 16:22