Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Svetový deň starých rodičov a seniorov spojí rodiny a farnosti

V Tlačovom stredisku Svätej stolice v utorok 22. júna predstavili posolstvo pápeža Františka k prvému Svetovému dňu starých rodičov a seniorov, ktorý sa tento rok bude sláviť po prvý raz. Pápež František bude 25. júla o 10.00 sláviť osobitnú svätú omšu so seniormi vo Vatikánskej bazilike.

V tento deň bude možné získať i plnomocné odpustky. Osobitný dekrét so stanovenými podmienkami vydala pri tejto 

príležitosti Apoštolská penitenciária.

Téma posolstva Svätého Otca na prvý ročník Svetového dňa starých rodičov a seniorov znie „Ja som s tebou po všetky dni“ (porov. Mt 28,20). Pápež František ich v úvode oslovuje: „Drahí starí otcovia, drahé staré mamy!“ Spolu s  textom jeho posolstva dnes predstavili vo Vatikáne aj podnety ako prežívať tento deň na úrovni jednotlivých farností či rodín.

Na tlačovej konferencii prenášanej v strímingu dostali priestor aj svedectvá. Z generácie seniorov sa so svojou skúsenosťou podelila 88-ročná pani Maria Sofia, ktorá sa v rámci Komunity Sant´Egidio už 25 rokov angažuje v pomoci seniorom. Nechýbalo ani svedectvo mladých ľudí.

Modlitba pápeža k Svetovému dňu seniorov

Seniori sú zdrojom pre nájdenie východiska zo súčasnej krízy

Prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život kardinál Kevin Farrell zdôraznil potrebu prejavovať seniorom blízkosť a nehu, keďže v poslednom roku mimoriadne trpeli izolovanosťou a strachom. Vďaka svojej múdrosti nadobudnutej na základe životných skúseností sú seniori veľkým zdrojom pre nájdenie východiska zo súčasnej krízy. Kard. Farrell sa vyjadril týmito slovami:

„V Cirkvi ... majú starí rodičia a seniori čestné miesto a svetový deň, ktorý budeme sláviť, to má zdôrazniť. V pastorácii je každá z našich komunít pozvaná nepovažovať seniorov len za klientov našich sociálnych služieb, ale považovať ich aj za protagonistov našich programov a doceňovať ich spiritualitu.“

Nový sviatok, ktorý sa bude sláviť vždy vo štvrtú júlovú nedeľu, v blízkosti liturgickej spomienky Ježišových „starých rodičov“ sv. Joachima a Anny,  bude „príležitosťou k tomu, aby sme žili ako vychádzajúca Cirkev“, povedal na tlačovej konferencii Vittorio Scelzo z Dikastéria pre laikov, rodinu a život, zodpovedný za pastoračnú oblasť seniorov.

Ako zaznelo na tlačovej konferencii, skutočnosť, že pápež František podpísal svoje posolstvo na sviatok Navštívenia Panny Márie 31. mája (na Slovensku je preložený na 2. júla), nie je náhoda. Táto evanjeliová udalosť je totiž ukážkou toho, ako sa má Svetový deň starých rodičov a seniorov sláviť. Panna Mária tu pre nás predstavuje vzor ako „mladé dievča, ktoré sa náhli navštíviť svoju príbuznú v pokročilom veku, aby jej prejavila svoju náklonnosť a konkrétne jej pomohla“.

Návšteva, svätá omša vo farnosti a spomienka na zomrelých

Slávenie Svetového dňa starých rodičov a seniorov má pozostávať z troch častí: návštevy starých ľudí, z osobitnej svätej omše a z pietnej spomienky na zomrelých. Pandémia koronavírusu bolestne zasiahla mnoho rodín stratou niektorého zo starých rodičov.

Dikastérium vyzýva mladých, aby navštívili svojich starých rodičov a osamelých seniorov. Podnetom k tomu sú myšlienky z posolstva 

pápeža Františka, ktoré budú k dispozícii aj vo forme videa. Svätý Otec zároveň na tento deň pripravil osobitnú modlitbu, ktorú sa pri návšteve môžu mladí pomodliť spolu so starými rodičmi.

Dikastérium vyzýva jednotlivé diecézy a farnosti, aby pokiaľ je to možné venovali jednu zo svätých omší spomínanej nedele práve seniorom a „aby ich početná prítomnosť v chráme bola prejavom dôležitosti, ktorú zohrávajú v komunite“.

V Ríme bude Svätý Otec 25. júla o 10.00 sláviť svätú omšu za účasti seniorov diecézy Večného mesta. Šírka početnej účasti bude závisieť aj od vývoja protipandemických opatrení.

Dikastérium navrhuje zorganizovať podobné eucharistické slávenia aj v nemocniciach či v domovoch dôchodcov v blízkosti dňa samotného sviatku. „Našou túžbou je, aby skutočne všetci seniori boli účastní na Svetovom dni“, zaznelo na tlačovej konferencii.

Treťou súčasťou Svetového dňa seniorov má byť osobitná spomienka na seniorov, ktorí zomreli v dôsledku koronavírusu, keďže v mnohých prípadoch nebolo možné ani len vykonať im pohreb. Pri spoločnej spomienke v rámci farnosti možno napr. prečítať ich mená so zapálením sviečky.

Mediálne podujatia

Dikastérium dnes na svojej internetovej stránke okrem pápežovho posolstva zverejnilo i modlitbu pápeža Františka k Svetovému dňu starých rodičov a seniorov. Nechýbajú pastoračné návrhy ako sláviť spomínaný deň, liturgická príručka a súhrn myšlienok Svätého Otca na tému seniorov.

V priebehu niekoľkých dní zverejnia aj video modlitby pápeža Františka k Svetovému dňu starých rodičov, ktorú recituje spolu zo seniormi z celého sveta. Je medzi nimi i najstarší biskup sveta, ktorý má 101 rokov.

Dikastérium zakrátko spustí osobitnú kampaň na sociálnych sieťach nazvanú podľa motta tohtoročného posolstva „Ja som s tebou po všetky dni“  (#IamWithYouAlways), kde sa môžu mladí podeliť so svojimi svedectvami z návštev starých rodičov a seniorov.

-zk-

22 júna 2021, 13:47