Hľadaj

Pápež sa prihovoril Venezuelčanom: Všetci ste spoluobčanmi blahoslaveného

Vo venezuelskom Caracase sa v piatok 30. apríla koná blahorečenie Josého Gregoria Hernándeza Cisnerosa (1864-1919), laika a františkánskeho terciára, ktorý sa vo svojej profesii lekára nezištnou službou ľuďom pripodobnil Kristovi.

Pri tejto príležitosti zaslal pápež František do Caracasu videoposolstvo, z ktorého prinášame vybrané časti:

„Doktor José Gregorio sa pre nás kresťanov a všetkých ľudí dobrej vôle ponúka ako príklad veriaceho človeka, Kristovho učeníka, ktorý si vzal Evanjelium za kritérium svojho života, a ktorý hľadal svoje povolanie, zachovával prikázania, zúčastňoval sa denne na eucharistii, venoval čas modlitbe a veril vo večný život.

Je vzorom osobnej dobrosrdečnosti a občianskych i náboženských cností, otvorenosti, citlivosti voči bolesti, skromnosti a pokory vo svojom živote a vykonávaní profesie, a tiež ako človek milujúci múdrosť, bádanie, vedu, v službe zdravia a vzdelávania. Je vzorom svätosti angažovanej na obranu života, v historických výzvach, a obzvlášť ako modelový príklad služby blížnemu bez vylučovania kohokoľvek, tak ako Dobrý Samaritán. Je človekom univerzálnej služby.“

„Jeden z najvýznačnejších a najfascinujúcejších aspektov 

jeho osobnosti bolo to, že bol svedkom nesebeckého osobného prístupu a služby občanom. Služby chápanej v duchu príkladu, ktorý nám zanechal Kristus pri Poslednej večeri, keď poumýval nohy svojím učeníkom, a to všetkým, pretože miloval všetkých, aj Judáša, aj keď vedel, že ho zradí. Ježiš sa nikomu nepomstil: neodplácal sa nikomu, miloval všetkých.“

„Blahorečenie doktora Josého Gregoria sa deje v osobitnom, pre vás náročnom momente. Rovnako ako moji bratia biskupi poznám i ja dobre situáciu, ktorú prekonávate, a som si vedomý, že vaše predlžujúce sa trápenia a úzkosti sa prehĺbili hroznou pandémiou Covid-19, ktorá nás zasahuje všetkých. Pamätám dnes obzvlášť na tých početných zosnulých, mnohých nakazených koronavírusom, ktorí zaplatili svojím životom, aby splnili svoje úlohy v zložitých podmienkach.“

„Sprevádzam vás pri tejto – prepáčte za výraz – „pandemickej“ slávnosti, totiž slávnosti bez ničoho, kvôli bolesti z pandémie. Myslím tiež na všetkých, ktorí opustili krajinu pri hľadaní lepších podmienok života, a tiež na tých, ktorí sú pozbavení slobody i na všetkých, ktorým chýba to nevyhnutné pre život. Všetci ste spoluobčanmi tohto blahoslaveného, vy všetci. A všetci máte tie isté práva. Sprevádzam vás s láskou, všetkých.

A tak ako dobre poznám tie utrpenia, 

poznám aj vieru a veľké nádeje venezuelského ľudu. Blahorečenie doktora Hernándeza je osobitným požehnaním od Boha pre Venezuelu, a pozýva nás k obráteniu smerom k väčšej solidarite jedných voči druhým, aby sme spolu utvorili odpoveď spoločného dobra, ktorá je nevyhnutná na to, aby krajina nanovo ožila, znovu sa po pandémii zrodila s duchom zmierenia.

To je tá milosť, ktorú si treba vyprosovať: duch zmierenia, pretože vždy sú tu problémy - v rodinách, mestách, spoločnosti, sú tu ľudia, ktorí sa pozerajú cez prsty, nie v dobrom, a vždy je potrebné zmierenie, natiahnutá ruku! A natiahnutá ruka je dobrá sociálna investícia.

Preto uprostred všetkých ťažkostí prosím vás všetkých, ktorí máte tak veľmi v láske doktora Josého Gregoria, aby ste nasledovali ten obdivuhodný príklad nezištnej služby iným. Úprimne verím, že táto chvíľa národného zjednotenie okolo postavy ľudového lekára sa pre Venezuelu stane výnimočným okamihom a popchne vás k sebaprekonaniu, aby ste podnikli konkrétne kroky v prospech jednoty, bez toho, že by ste sa nechali premôcť nepohodou.“

„Modlím sa na príhovor Panny Márie z Coromota, patrónky tohto milovaného a krásneho národa, a na príhovor blahoslaveného Josého Gregoria Hernándeza za vás všetkých. A vás prosím, nezabúdajte sa modliť za mňa. Vpred, vždy spoločne, nasledujúc príklad Josého Gregoria. Nenechajte sa odradiť. Nech vás Boh žehná a Panna Mária ochraňuje.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

29 apríla 2021, 18:55