Hľadaj

Ilustračná snímka z Venezuely s obrazom Josého Hérnandeza Cisnerosa Ilustračná snímka z Venezuely s obrazom Josého Hérnandeza Cisnerosa 

Venezuelský lekár chudobných bude patrónom mierových štúdií na Lateráne

Pápež František vyhlásil venezuelského „lekára chudobných“ Josého Hérnandeza Cisnerosa (1864-1919), ktorý bude zajtra 30. apríla blahorečený v Caracase, za spolupatróna študijného cyklu mierových vied na Pápežskej Lateránskej univerzite. Urobil tak prostredníctvom osobitného listu, tzv. chirografu, s dátumom 26. apríla.

Svätý Otec ustanovil spomínaný študijný odbor v novembri 2018. Ďalším 

spolupatrónom mierových štúdií je laik z tretieho františkánskeho rádu z 13. storočia, ktorý sa po obrátení vzdal vojenského života, blahoslavený Ján od Pokoja (Giovanni della Pace).

V nedeľu 2. mája bude predsedať ďakovnej svätej omši v rímskom Kostole Santa Maria ai Monti, kde sa tradične schádza komunita Venezuelčanov, substitút štátneho sekretariátu, arcibiskup Edgar Peña Parra, ktorý je rodákom z Venezuely.

-zk-

29 apríla 2021, 14:16