Hľadaj

Sviatosť zmierenia – marcový úmysel Svätého Otca

Úmysel Svätého Otca na mesiac marec sa zameriava na sviatosť zmierenia. Pápež František vyzýva, aby sme v Pôstnej dobe znovuobjavili uzdravujúcu a obnovujúcu silu Božieho milosrdenstva pri svätej spovedi. Pripomína, že stredom spovede nie sú hriechy, ale láska.

K prehlbovaniu sa v chápaní a praktizovaní svätej spovede pozýva Svätý Otec v krátkom videu, zverejnenom tradične 

pred prvým piatkom nového mesiaca:

„Keď sa idem vyspovedať, je to aby som sa uzdravil, liečil svoju dušu. Aby som vyšiel duchovne zdravší. Aby som od biedy prešiel k milosrdenstvu.

V centre spovede nie sú hriechy, ktoré hovoríme, ale Božia láska, ktorú prijímame a ktorú vždy potrebujeme. Centrom spovede je Ježiš, ktorý nás očakáva, počúva nás a odpúšťa nám. Zapamätajme si: v srdci Boha sme my, ešte prv než naše chyby.

Modlime sa, aby sme prežívali sviatosť zmierenia s obnovenou hĺbkou, aby sme okúsili bezhraničné Božie milosrdenstvo. A modlime sa, aby Boh dal svojej Cirkvi milosrdných kňazov a nie mučiteľov.“

Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac marec

Všeobecný úmysel: Aby sme s obnovenou hĺbkou prežívali sviatosť zmierenia a aby sme v nej okúsili bezhraničné Božie milosrdenstvo.

Úmysel slovenských biskupov: Aby  boli počaté deti prijímané s láskou a aby viacdetné rodiny dostávali potrebnú pomoc.

-zk-

02 marca 2021, 17:09