Hľadaj

Pápež študentom filipínskeho kolégia: neutekajte pred prítomnosťou

Pri príležitosti 500. výročia príchodu kresťanstva na Filipíny prijal Svätý Otec v pondelok 22. marca na audiencii komunitu Pápežského filipínskeho kolégia sídliaceho v Ríme, slúžiaceho na formovanie kňazov. Pozval ich k realistickému vnímaniu času: k aktívnemu prežívaniu prítomnosti čerpajúc z dedičstva minulosti i z prorockého pohľadu do budúcnosti, ku ktorej „ich volá Boh“.

Audiencia asi 70 členov Pápežského filipínskeho kolégia zasväteného Panne Márii s titulom strážkyne „pokoja a šťastnej cesty“ (Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje) pripomenula aj 60. výročie založenia samotného kolégia, ktoré v roku 1961 inauguroval sv. Ján XXIII. V skupine, ktorú spolu s rektorom kolégia sprevádzal aj kardinál Luis Antonio Tagle,  prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, bolo aj niekoľko filipínskych rehoľných sestier a laikov.

V súvislosti s oboma historickými výročiami pápež začal 

svoj príhovor otázkou o postoji k minulosti. Hovoril o potrebe udržiavania pamäte, vracania sa ku koreňom viery s vďačnosťou a žasnutím nad týmto darom. Pripomenul, že 500-ročnica prvej evanjelizácie Filipín sa spája so slávením prvej svätej omše v tých končinách, ktorá sa konala vo veľkonočný deň 31. marca roku 1521.

„Keď sa vám stane, že sa cítite unavení a bezradní, otrasení nejakou skúškou alebo neúspechom, hľaďte dozadu na vaše dejiny, nie ako únik do „ideálnej“ minulosti, ale ako nové načerpanie elánu a precítenia „prvej lásky“.“

Prorocký pohľad učeníka

Podobne ako vzťah k minulosti, ani pohľad na budúcnosť nemá byť unikaním od prítomnej reality, vysvetlil Svätý Otec:   

„Budúcnosť rozširuje horizonty a je školou nádeje. (...) Je potrebné prekonať pokušenie unikať k budúcnosti, keď neprežívame pokoj našej prítomnosti. (...) Ako kňazi nebuďte mužmi večného zajtrajška, ktorí v nedobrej utópii stále odsúvajú svoje konanie do budúcich hypotetických ideálnych podmienok.“

„Budúcnosť v pozitívnom zmysle znamená naopak prorocký pohľad, schopnosť učeníka, ktorý je verný Učiteľovi a vychádzajúc z toho, čo má pred sebou, vie vidieť to, čo ešte neexistuje a podľa vlastného povolania sa zasadzuje uskutočňovať to ako poddajný nástroj v Božích rukách.“

Svätý Otec pripomenul, že tieto slová sa vzťahujú nielen na kňazov, ale aj na laikov. Všetkým pripomenul, že nie budúcnosť, ale „prítomnosť je teraz v ich rukách“:

Boh povoláva v prítomnosti

„Prítomnosť je tým momentom, kedy Boh povoláva, nie včera, nie zajtra; sme povolaní žiť dnešok, vrátane rozporuplností, utrpení a bied, pred ktorými nemáme utekať ani sa im vyhýbať, ale prijať ich a milovať ako príležitosti, ktoré nám Pán ponúka, aby sme sa stali dôvernejšie spojení s ním, aj na kríži.“

Na záver pred osobnými pozdravmi a požehnaním prítomných zástupcov Pápežského filipínskeho kolégia Svätý Otec povzbudil študentov, aby sa vracali „k počiatkom svojej viery s pocitmi vďačnosti a úžasu nad tým, čo im bolo darované“.

Pripomeňme, že pápež František v súvislosti s 500. výročím príchodu kresťanstva na Filipíny slávil pred týždňom 14. marca v Bazilike sv. Petra svätú omšu s prítomnosťou vyše stovky zástupcov filipínskej komunity v Ríme. Medzi koncelebrantmi bol aj prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Tagle, ktorý pochádza z Filipín.

Svätý Otec osobne navštívil Filipínske súostrovie pri svojej apoštolskej ceste na Srí Lanku a Filipíny v januári 2015. Okrem hlavného mesta Manila navštívil Tacloban, poznačený ničivým tajfúnom Yolanda - Haiyan, a mesto Palo, kde okrem iného požehnal „Centrum pápeža Františka pre chudobných“.

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

22 marca 2021, 16:12